Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

29/09/2016

De Commissie bracht op 28 september verslag uit over de vooruitgang van de EU programma's inzake herplaatsing en hervestiging en over de geboekte vooruitgang bij het uitvoeren van het akkoord tussen de EU en Turkije.

28/09/2016

De Europese Unie speelt een coördinerende rol met betrekking tot het economische beleid van de lidstaten.

Category:
Economie, financiën en belastingen
28/09/2016

De Commissie-Juncker stelt vandaag voor een verplicht transparantieregister in te voeren voor alle drie de instellingen van de EU — het Europees Parlement, de Raad en de Commissie — en lost daarmee een belangrijke belofte in.

27/09/2016

Op 27 september buigde de Commissie zich over de eerste resultaten van het werk van de groep op hoog niveau voor vereenvoudiging voor de begunstigden van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Dit past in het initiatief "Een resultaatgerichte EU-begroting" en het streven naar betere regelgeving.

22/09/2016

Zoals aangekondigd door voorzitter Juncker in zijn toespraak over de staat van de Unie hebben de leden van het college op 21 september een nieuw ontwerp besproken van de regels die nodig zijn om misbruik van de afschaffing van roamingtarieven in juni 2017 te voorkomen.

Category:
Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
22/09/2016

Ter gelegenheid van de 2016 State of the Union toespraak van Voorzitter Jean-Claude Juncker, heeft de Europese Commissie op het vlak van de Eengemaakte digitale markt grote vooruitgang geboekt in verband met twee sets van voorstellen.

Category:
Wetenschap en technologie
20/09/2016

Europees Commissaris Cecilia Malmström, verantwoordelijk voor handel, werd op 20 september uitgenodigd door de Voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer voor een gedachtewisseling met de Kamerleden over het Europese handelsbeleid, CETA en TTIP.

Category:
Bedrijfsleven
19/09/2016

"Europa moet sterk investeren in zijn jeugd, in zijn werkzoekenden en in zijn starters. In zijn eerste werkingsjaar heeft het investeringsplan voor Europa van 315 miljard EUR reeds 116 miljard EUR aan investeringen aangetrokken. En nu gaan we mondiaal." – Commissievoorzitter Juncker, Staat van de Unie 2016.

 

Category:
Economie, financiën en belastingen, Werkgelegenheid en sociale zaken, Institutionele zaken, Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
16/09/2016

Op 16 september 2016 nam Europees Commissaris Marianne Thyssen, verantwoordelijk voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, deel aan de jaarlijkse Conferentie van de EALE (European Association of European Economists) die plaatsvond op de Gentse Universiteit.

Category:
Werkgelegenheid en sociale zaken
16/09/2016

Vandaag lanceerde de Europese Commissie de 15de editie van de Europese Mobiliteitsweek (European Mobility Week, 16-22 September), met evenementen in meer dan 2.000 steden in Europa.

Category:
Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid, Vervoer en reizen

Pages