Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

28/04/2017

Financiële steun om tewerkstellingsprojecten op touw te zetten, subsidies op maat voor innovatieve bedrijven, garanties en leningen om bijkomende investeringen te bevorderen.

Category:
Bedrijfsleven
27/04/2017

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan aangenomen ter verbetering van de bescherming van de natuur en de biodiversiteit in de Europese Unie, in het belang van de burgers en de economie.

Category:
Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid
26/04/2017

Een socialer en eerlijker Europa tot stand brengen is een topprioriteit voor deze Commissie.

24/04/2017

Commissaris Navracsics en voorzitter Martinez werden bij het bezoek vergezeld door de lokale burgemeester, Françoise Schepmans. Het bezoek werd gevolgd door een burgerdialoog met ongeveer 50 jongeren van 16 tot 24 jaar, sommige van hun gezinnen, jeugdwerkers en vrijwilligers die in het centrum werken.

Category:
Cultuur, onderwijs en jeugd
18/04/2017

Vanaf morgen zorgt een nieuw elektronisch certificeringssysteem voor een beter toezicht op de invoer van biologische producten. Het systeem maakt van de EU een wereldleider inzake traceerbaarheid en de verzameling van betrouwbare gegevens over de handel in biologische producten.

10/04/2017

Vandaag publiceert de Europese Commissie het EU-scorebord voor justitie 2017, met daarin een vergelijkend overzicht van de doeltreffendheid, kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtsstelsels in de EU-lidstaten.

Category:
Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
29/03/2017

Het aantal verkeersdoden in de EU is vorig jaar met 2 procent gedaald. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsstatistieken die de Commissie vandaag heeft bekendgemaakt.

Category:
Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid, Vervoer en reizen
23/03/2017

In het actieplan dat vandaag wordt gepresenteerd, zet de Europese Commissie uiteen hoe het assortiment aan financiële diensten voor de Europese consument EU-wijd kan worden uitgebreid en toegankelijker gemaakt. Technologie speelt hierin een cruciale rol: de drijvende kracht achter een beter geïntegreerde markt voor financiële diensten zal immers komen van innovatieve onlinediensten. Daarom zet de Commissie ook een raadpleging op het getouw over de impact van technologie op de Europese financiëledienstensector ("fintech"), als insteek voor haar werk op dit gebied.

Category:
Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid
22/03/2017

Ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van de Verdragen van Rome brengt de Commissie morgen de ministers samen om vooruitgang te boeken op het vlak van high-performance computing, communicerende voertuigen en digitalisering van de industrie. Er zal ook over initiatieven ter bevordering van de digitale vaardigheden worden gesproken.

Category:
Bedrijfsleven, Wetenschap en technologie
20/03/2017

De prijsuitreiking brengt innovatieve oplossingen onder de aandacht die ook elders in Europa kunnen worden toegepast.

Category:
Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid

Pages