Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

Logo Europe direct
15/06/2017

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België lanceert een oproep tot het indienen van voorstellen om het Belgisch netwerk van Europe Direct-informatiecentra te vernieuwen voor de periode 2018-2020.

23/06/2017

De financiële bijdrage van de EU wordt verstrekt in de vorm van subsidies; het medefinancieringspercentage bedraagt tussen 10 % en 50 % van de subsidiabele kosten van een project, afhankelijk van het type en de oproep (tot 85 % in het kader van het Cohesiefonds).

Category:
Vervoer en reizen
Calculator en geld
21/06/2017

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe strenge transparantieregels voorgesteld voor intermediairs - zoals belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten - die voor hun cliënten fiscale planningconstructies opzetten en promoten.

Category:
Economie, financiën en belastingen
20/06/2017

Het is een off- en online web editor waarmee onderdanen van derde landen hun vaardigheden, kwalificaties en ervaringen duidelijk kunnen presenteren ten behoeve van werkgevers, organisaties die met migranten werken, en aanbieders van onderwijs en opleidingen in de hele Europese Unie.

Category:
Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
15/06/2017

Vanaf 15 juni 2017 verdwijnen ook de resterende roamingtarieven die uw provider u in andere EU-landen aanrekende.

Category:
Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid, Wetenschap en technologie
13/06/2017

Vandaag viert de EU het 30-jarig bestaan van haar Erasmus-programma voor uitwisselingen in het buitenland waaraan reeds 9 miljoen mensen hebben deelgenomen.

Category:
Cultuur, onderwijs en jeugd
13/06/2017

De verklaring EU-Turkije levert nog steeds resultaat op: het aantal overtochten naar Griekenland is blijvend beperkt en meer dan 6.000 Syriërs is een veilige en legale mogelijkheid geboden om naar Europa te komen.

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken
09/06/2017

Dit project is een kans om samen te bouwen aan de digitale infrastructuur voor de toekomst. Supercomputers zullen onze economie en onze samenleving grondig veranderen.

Category:
Wetenschap en technologie
Euromunten
08/06/2017

Vandaag neemt de Commissie verdere stappen om vaart te zetten achter de kapitaalmarktenunie (KMU), een spilinitiatief van de Commissie Juncker voor meer banen en groei in Europa.

Category:
Economie, financiën en belastingen
08/06/2017

Vandaag hebben in de Raad Justitie 20 lidstaten politieke overeenstemming bereikt over de instelling van het nieuwe Europees Openbaar Ministerie in het kader van nauwere samenwerking.

Category:
Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten

Pages