Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

Instapkaart met streepjescode van een vliegtuigpassagier © Shutterstock
29/07/2016

Elk jaar, zijn er veel mensen die op vakantie in de Europese Unie gaan. Hier zijn enkele tips om optimaal van uw zomer te genieten.

20/07/2016

Op 13 juli heeft de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België drie groepen stakeholders uitgenodigd voor een werkvergadering in het kader van de consultatieronde over de Europese pijler van sociale rechten.

Category:
Werkgelegenheid en sociale zaken
20/07/2016

De Europese Commissie heeft op 20 Juli een pakket maatregelen voorgesteld om de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren in Europa te versnellen.

19/07/2016

Uit de recente golf van hervormingen die op alle gewestelijke niveaus zijn uitgevoerd, blijkt dat kennisoverdracht en innovatie in België helemaal boven aan de agenda staan.

Category:
Regionaal beleid en lokale ontwikkeling
15/07/2016

Ulaanbaatar, 15 juli 2016

Ik ben erg getroffen en verdrietig door de verschrikkelijke beproeving die de mooie stad Nice op de Franse nationale feestdag in het hart heeft getroffen.

innovation
14/07/2016

De Commissie heeft vandaag de resultaten voor 2016 van het Europees innovatiescorebord, het scorebord voor regionale innovatie en de Innobarometer bekendgemaakt.

13/07/2016

De Europese Commissie presenteert voorstellen om de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel af te ronden. Het doel is een efficiënt, eerlijk en humaan asielbeleid dat zowel in normale als drukke migratieperioden optimaal functioneert.

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken, Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
08/07/2016

De Commissie heeft vandaag de lijst van 23 finalisten van de RegioStars Awards 2016 aangekondigd. Deze awards erkennen de meest innoverende projecten ondersteund door cohesiefondsen

Category:
Regionaal beleid en lokale ontwikkeling
05/07/2016

Na een diepgaand onderzoek heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat de overheidsfinanciering die sinds 1996 aan de Brusselse openbare IRIS-ziekenhuizen werd toegekend, strookt met de EU-staatssteunregels. Die financiering diende om tekorten te compenseren die voortvloeien uit het verlenen van diensten van algemeen economisch belang in de vorm van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Category:
Economie, financiën en belastingen
Smartphone
04/07/2016

Vanaf 1 juli, kunnen individuen, bedrijven en overheidsdiensten in de hele EU handige, veilige en rechtsgeldige elektronische transacties uitvoeren over de grenzen heen.

Category:
Wetenschap en technologie

Pages