Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

15/02/2017

CETA is het begin van een nieuw tijdperk in de betrekkingen tussen de EU en Canada.

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken
14/02/2017

De voorstellen die de Commissie indient om de comitéprocedureverordening te wijzigen, moeten de transparantie en de verantwoordingsplicht in het kader van de procedures voor de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving vergroten.

Category:
Institutionele zaken
13/02/2017

Economieën van alle EU-lidstaten groeien in 2016, 2017 en 2018.

Category:
Economie, financiën en belastingen
08/02/2017

De regels worden afgestemd op nieuwe manieren waarop Europeanen van cultuur en amusement genieten op reis in de EU.

Category:
Wetenschap en technologie
08/02/2017

Tussen 2009 en 2012 namen vier recyclingbedrijven deel aan een kartel dat afspraken maakte over de inkoopprijzen voor afgedankte loodaccu's in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, namelijk Campine (België), Eco-Bat Technologies (Verenigd Koninkrijk), Johnson Controls (VS) en Recylex (Frankrijk).

Category:
Economie, financiën en belastingen
06/02/2017

De Europese Commissie start vandaag een openbare raadpleging om het standpunt in te winnen van jongeren, leerkrachten, jeugdwerkers, organisaties, werkgevers en andere belanghebbenden over de prioriteiten en de versterking van het onlangs opgerichte Europees solidariteitskorps.

Category:
Cultuur, onderwijs en jeugd
06/02/2017

Verbetering van de toepassing van de EU-voorschriften op het vlak van afvalbeheer, natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit en de kwaliteit en het beheer van water.

Category:
Milieu, consumentenzaken, volksgezondheid
02/02/2017

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), een van de gevestigde beleidsgebieden van de Europese Unie, moet worden gemoderniseerd en vereenvoudigd met het oog op de huidige uitdagingen op sociaal, politiek, economisch en milieugebied.

Category:
Landbouw, visserij en voedsel
26/01/2017

Vandaag, een jaar na de vaststelling van het Pakket circulaire economie, brengt de Commissie verslag uit over de verwezenlijkingen en voortgang met betrekking tot de belangrijkste initiatieven van haar actieplan van 2015.

Category:
Economie, financiën en belastingen
26/01/2017

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het EU-programma voor onderwijs en opleiding, dat dit jaar zijn 30e verjaardag viert, succesvoller is dan ooit.

Category:
Cultuur, onderwijs en jeugd

Pages