Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

20/10/2016

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en microStart hebben de eerste garantieovereenkomst voor microfinanciering in het kader van het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) ondertekend voor steun aan micro-ondernemingen in België.

18/10/2016

Op 18 oktober presenteerde de Commissie haar eerste voortgangsverslag over de uitvoering van de nieuwe migratiepartnerschappen met derde landen om migratie beter te beheren.

04/10/2016

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft aangekondigd dat zij de bouw van het Rentel-windmolenpark voor de Belgische kust zal ondersteunen met een lening tot 300 miljoen euro.

Category:
Werkgelegenheid en sociale zaken
03/10/2016

Vandaag zijn de Europese Commissie en de Waalse overheid voor het eerst samengekomen in de gezamenlijke task force die de procedure verbonden aan de aankondiging van Caterpillar en de intentie van het bedrijf om de fabriek in Gosselies te sluiten, zal begeleiden.

Category:
Werkgelegenheid en sociale zaken
29/09/2016

De Commissie bracht op 28 september verslag uit over de vooruitgang van de EU programma's inzake herplaatsing en hervestiging en over de geboekte vooruitgang bij het uitvoeren van het akkoord tussen de EU en Turkije.

28/09/2016

De Europese Unie speelt een coördinerende rol met betrekking tot het economische beleid van de lidstaten.

Category:
Economie, financiën en belastingen
28/09/2016

De Commissie-Juncker stelt vandaag voor een verplicht transparantieregister in te voeren voor alle drie de instellingen van de EU — het Europees Parlement, de Raad en de Commissie — en lost daarmee een belangrijke belofte in.

27/09/2016

Op 27 september buigde de Commissie zich over de eerste resultaten van het werk van de groep op hoog niveau voor vereenvoudiging voor de begunstigden van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Dit past in het initiatief "Een resultaatgerichte EU-begroting" en het streven naar betere regelgeving.

22/09/2016

Zoals aangekondigd door voorzitter Juncker in zijn toespraak over de staat van de Unie hebben de leden van het college op 21 september een nieuw ontwerp besproken van de regels die nodig zijn om misbruik van de afschaffing van roamingtarieven in juni 2017 te voorkomen.

Category:
Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
22/09/2016

Ter gelegenheid van de 2016 State of the Union toespraak van Voorzitter Jean-Claude Juncker, heeft de Europese Commissie op het vlak van de Eengemaakte digitale markt grote vooruitgang geboekt in verband met twee sets van voorstellen.

Category:
Wetenschap en technologie

Pages