Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

Logo Europe direct
15/06/2017

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België lanceert een oproep tot het indienen van voorstellen om het Belgisch netwerk van Europe Direct-informatiecentra te vernieuwen voor de periode 2018-2020.

27/07/2017

De Europese Commissie heeft België en Frankrijk verzocht de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor hun havens af te schaffen om zo hun belastingstelsel in overeenstemming te brengen met de staatssteunregels van de EU.

18/07/2017

De mondialisering heeft enorme voordelen opgeleverd voor de minder ontwikkelde economieën van de wereld en veel kansen gecreëerd voor de Europeanen;

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken
17/07/2017

Vandaag heeft de Commissie de editie 2017 van het jaarlijks verslag over werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in Europa (Employment and Social Developments in Europe (ESDE)) gepubliceerd.

17/07/2017

Quatre mois après la présentation par la Commission de son Livre blanc sur l'avenir de l'Europe, le débat monte en puissance, plus de 30 millions de citoyens ayant déjà pu être touchés.

13/07/2017

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om de illegale invoer van en handel in culturele goederen van buiten de Europese Unie, die vaak terrorisme en andere criminele activiteiten financieren, tegen te gaan.

Category:
Bedrijfsleven, Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
11/07/2017

Vandaag heeft de groep van onafhankelijke deskundigen op het gebied van cohesiebeleid zijn eindverslag over een vereenvoudigd kader voor de EU-fondsen na 2020 gepresenteerd.

Category:
Economie, financiën en belastingen
06/07/2017

De Europese Unie en Japan hebben vandaag een beginselakkoord bereikt over de belangrijkste elementen van een economische partnerschapsovereenkomst.

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken
06/07/2017

Vandaag heeft de Europese Commissie de allereerste editie uitgebracht van de "Monitor van culturele en creatieve steden".

Category:
Cultuur, onderwijs en jeugd
04/07/2017

De formele registratie van dit initiatief gebeurt op 10 juli 2017. Vanaf dan kunnen er gedurende één jaar handtekeningen verzameld worden  door de organisatoren ter ondersteuning van het initiatief.

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken

Pages