Kruimelpad

Belg: Europa is te bescheiden in de onderwijsdoelstellingen en de strijd tegen de armoede

17-02-2012

Belg: Europa is te bescheiden in de onderwijsdoelstellingen en de strijd tegen de armoede

In het kader van de 2020-doelstellingen moet Europa veel meer doen voor het onderwijs en de strijd tegen de armoede. Dat zijn veel meer Belgen van mening dan het gemiddelde van de Europeanen blijkt uit een opiniepeiling van 'Eurobarometer' die werd afgenomen tussen 5 en 15 november 2011. Maar liefst 45% van de Belgen vindt de doelstellingen van de Europese Unie inzake onderwijs te bescheiden, ten opzichte van een Europees gemiddelde van 17%. Enkel de Denen (47%) en de Zweden (69%) zijn nog strenger. Wat de strijd tegen armoede betreft, het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft met 25% verminderen, vindt 38% van de Belgen deze doelstelling te bescheiden tegenover gemiddeld 25% in de Europese Unie.

Belgen willen een groenere economie
De Belgen onderscheiden zich ook van het Europees gemiddelde wat de groene economie betreft: 35% (Europees gemiddelde 31%) vindt dat de Europese industrie maximaal moet profiteren van de kansen die een groenere economie met zich meebrengt. Bovendien vindt 46% (Europees gemiddelde 40%) dat Europa meer van zijn energie uit hernieuwbare bronnen moet halen.

Exit uit de crisis: Belgen kritischer dan gemiddelde Europeaan
In de lente van 2011 vond bijna één op twee Belgen dat de EU goed op weg was om de crisis achter zich te laten en nieuwe mondiale uitdagingen aan te gaan. Eind november was 35% echter ontevreden met de manier waarop Europa crisis de aanpakt, tegenover 24% in het voorjaar en een Europees gemiddelde van 31%.

Inwoners België slecht geïnformeerd over Europese zaken
De opiniepeiling geeft ook een paradox weer: 75% van de Belgen vinden dat ze slecht geïnformeerd zijn wat de Europese politiek betreft, maar 64% vindt dat de huidige informatie die over Europa verspreid wordt, voornamelijk via de TV, voldoende is. Wanneer de peiling vroeg via welk medium de Belgen het liefst op de hoogte gehouden wordt over de Europese Unie kiest de overgrote meerderheid voor de televisie: 86% tegenover 66% voor de radio. De radio scoort in België beduidend hoger dan in de rest van Europa (51% gemiddeld).

Sociale media worden gemeden voor politieke informatie
7 op 10 Belgen vindt de berichtgeving over Europa op de TV, de radio en in de kranten objectief. Uit de peiling komt wel een fenomeen met betrekking tot de sociale media aan het licht: 4 op de 10 Belgen zijn namelijk niet overtuigd dat de sociale media een goed medium zijn om politieke informatie in te winnen. Met deze kritische ingesteldheid zijn ze Europees koploper.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links