Kruimelpad

De Commissie zet het licht op groen voor het eerste Europese burgerinitiatief over het recht op water

20-03-2014

robinet d'eau

Op woensdag 19 maart heeft de Commissie beslist een positief gevolg te geven aan het eerste successvolle Europese burgerinitiatief: "Right2Water". Het initiatief verzamelde meer dan 1,68 miljoen handtekeningen in Europa. In België zetten meer dan 40 000 burgers hun handtekening onder de petitie. De betrokken burgers wilden met deze petitie de nadruk leggen op het belang van het recht op water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Hoewel het beheer en de verbetering van de waterdiensten onder de bevoegdheden van de lidstaten vallen,  heeft de Commissie – in het kader van dit Europees burgerinitiatief – geprobeerd de leemten in te vullen en de gebieden waar bijkomende inspanningen nodig zijn op Europees en nationaal niveau te identificeren. Doel is een antwoord te bieden op de bezorgdheden die aan de basis liggen van het burgerinitiatief.

In eerste instantie stelt de Commissie een openbare raadpleging voor. Dit om na te gaan hoe de drinkwaterrichtlijn zou kunnen worden verbeterd.  Ze zal transparantie en uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten aanmoedigen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot veilig, schoon en betaalbaar water. Ze zal eveneens nauw toekijken op de implementering en navolging van de richtlijn in de verschillende lidstaten. Ten slotte zal de Commissie van de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen haar prioriteit maken voor de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling na 2015.

Sinds 1 april 2012 kunnen één miljoen burgers uit heel Europa zich verenigen rond een vraag die ze belangrijk achten en de Commissie verzoeken te handelen. Het voorgestelde burgerinitiatief moet ingediend worden door een burgercomité dat minstens zeven EU-landen vertegenwoordigt. De Commissie beschikt dan over drie maanden om het initiatief te bestuderen en te beslissen welk gevolg hieraan te geven. Intussen hebben ruim 5 miljoen burgers meer dan 20 verschillende initiatieven ondertekend.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links