Kruimelpad

Landenspecifieke aanbevelingen: "België scoorde in blessuretijd" O. Rehn

05-06-2013

Landenspecifieke aanbevelingen: "België scoorde in blessuretijd" O. Rehn

Op 29 mei publiceerde de Commissie de landenspecifieke aanbevelingen (LSA's) die de agenda van de hervormingsprogramma's zal bepalen in de lidstaten volgend jaar. Ze werden in het leven geroepen om uit de economische crisis te geraken, opnieuw aan te knopen met de positieve groei-indicatoren, om jongeren en langdurig werklozen de mogelijkheid te bieden tot het volgen van professionele opleiding en het lopen van stages, om kleine en middelgrote ondernemingen toegang te verschaffen tot financiering, om onderzoek en innovatie te stimuleren, de verouderde pensioensystemen te hervormen, het onderwijssysteem te verbeteren, om diegenen aan de rand van de maatschappij steun te bieden, en vooral om werk te helpen creëren.

De uitdagingen voor België blijven globaal gezien dezelfde als vorig jaar. Bijkomende inspanningen zullen nodig zijn om de overheidsfinanciën opnieuw gezond te maken, het concurrentievermogen op de arbeids- en productmarkten te verbeteren, en de uitstoot van broeikasgasemissies te beperken. Samengenomen, blijft de nood aan een betere coördinatie tussen de federale en regionale autoriteiten noodzakelijk.

De belangrijkste aanbevelingen voor België:

 • Aanvullende maatregelen nemen om de structurele aanpassingsinspanning te realiseren die is gespecificeerd in het besluit tot aanmaning om maatregelen te treffen om het buitensporige tekort uiterlijk in 2013 te corrigeren.
 • De inspanningen intensiveren op vlak van pensioenregeling en het versnellen van het goedkeuren tot een besluit om de kloof tussen de werkelijke en wettelijke pensioenleeftijd te dichten;
 • De inspanningen tot hervorming van het loonvormingsmechanisme, met inbegrip van de loonindexering, voortzetten om het concurrentievermogen te herstellen.
 • Structurele maatregelen presenteren om een betere concurrentie in de dienstensector te waarborgen door belemmeringen in de detailhandel uit de weg te ruimen.
 • Concrete voorstellen uitwerken om een verschuiving van de belastingen op arbeid naar minder groei verstorende belastinggrondslagen te bewerkstelligen
 • Maatregelen treffen om intergewestelijke arbeidsmobiliteit te vergroten, het zoeken naar werk te vergemakkelijken en langdurig werklozen beter te begeleiden.
 • Maatregelen treffen ter verwezenlijking van de doelstellingen voor het verminderen van de broeikasgasemissies

 

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links