Kruimelpad

78e Eurobarometer: de Belgen verwachten veel van de Europese Unie

14-03-2013

78e Eurobarometer: de Belgen verwachten veel van de Europese Unie

Op initiatief van de Europese Commissie werd de burgers gevraagd zich over hun persoonlijke en sociaaleconomische situatie in België alsook binnen de Europese Unie uit te drukken.

Wat typeert de Belg als EU burger en wat zijn zijn verwachtingen van het EU burgerschap?

Uit de enquête blijkt dat de Belg over een sterk Europees burgergevoel, maar te weinig kennis over zijn rechten beschikt.

Meer dan twee derde van de respondenten uit België (68%), verklaren immers dat ze zich burgers van de Unie voelen (EU27: 63%). Een minderheid onder hen beweert echter zijn rechten als burger van de EU te kennen (44%, EU27: 45%).

De Belg haalt ook zijn voordeel uit Europese mobiliteit. Maar liefst 66% van de respondenten (EU27: 41%) verklaart dat ze gedurende de 12 laatste maanden een ander EU-land bezochten, het hoogste percentage van alle Europese landen.

In tijden van economische en financiële crisis, zijn er meer respondenten uit België (8 - 22%), in vergelijking met het Europese gemiddelde, die de Euro als een positief resultaat van de Europese Unie beschouwen. Opmerkelijk feit is wel dat, terwijl de EU op het moment van de enquête met de Nobelprijs voor de Vrede beloond werd, het argument van de vrede tussen de Lidstaten van de EU een aanzienlijke daling in België (-12 percentagepunten) kende. We stellen ook vast dat 14% van de respondenten uit België spontaan verklaart dat de EU geen enkel positief resultaat geboekt heeft; deze categorie is aanzienlijk toegenomen in België (+9 percentagepunten, EU27: +1).Toch blijft de Belg grote verwachtingen koesteren van de Europese Unie, in het bijzonder op economisch vlak, om de crisis te bestrijden (54%; EU27: 49%).

Net als hun Europese medeburgers beweren de respondenten uit België dat ze niet goed geïnformeerd zijn over de Europese politieke aangelegenheden; noch op nationaal, noch op individueel vlak (respectievelijk 73%, EU27: 75%; 67%, EU27: 68%). De informatie die de Belgische nationale media

over de Europese Unie verstrekken, wordt echter wel als objectief – zij het soms overmatig positief – beschouwd door een meerderheid van de respondenten uit België. Het nieuws op televisie en radio blijft het belangrijkste informatiemiddel over de Europese politieke aangelegenheden. Sociale netwerken worden daarentegen door haast vier op de tien burgers uit België niet geschikt als politiek informatiemiddel beschouwd. Samen met Frankrijk scoort België hier hoogst van de EU-landen.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links