Kruimelpad

Onderzoek en Innovatie: Commissie breidt zoektocht naar deskundige adviseurs voor Horizon 2020 uit

24-01-2013

Onderzoek en Innovatie: Commissie breidt zoektocht naar deskundige adviseurs voor Horizon 2020 uit

De Europese Commissie heeft deskundigen uit alle sectoren opgeroepen om deel te nemen aan de invulling van de agenda van Horizon 2020, het toekomstige financieringsprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Het is de eerste keer dat de Commissie een dergelijke oproep voor haar onderzoeksprogramma publiceert. Adviesgroepen zullen zorgen voor kwalitatief hoogstaande en tijdige adviezen ter voorbereiding van oproepen tot het indienen van projectvoorstellen voor Horizon 2020. Er worden groepen opgericht op gebieden die van groot belang zijn voor de Europese burgers, zoals klimaatverandering, het beter betaalbaar maken van hernieuwbare energie, het verzekeren van de voedselveiligheid en de aanpassing aan de vergrijzing. De groepen zullen de dialoog tussen alle niveaus van de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit alle EU-lidstaten bevorderen en richting geven aan de EU-financiering voor onderzoek en innovatie van nu tot 2020.

Personen, instellingen of organisaties die in aanmerking willen komen voor de eerste adviesgroepen, kunnen zich tot en met 6 maart 2013 om 17 uur Brusselse tijd registreren. De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling zal gelden zolang het Horizon 2020-programma loopt, zodat de groepen aan het eind van elk mandaat kunnen worden vernieuwd.
Natuurlijke personen kunnen van hun belangstelling blijk geven op persoonlijke titel, als vertegenwoordigers van belangengroepen of als vertegenwoordigers van organisaties. Details van de selectiecriteria, inclusief het profiel van de deskundigen, staan in de oproep.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links