Kruimelpad

Werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in de EU in 2012

08-01-2013

Werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen in de EU in 2012

Het 2012 verslag over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de sociale situatie in Europa die op 8 januari voorgesteld werd door de Europese Commissaris Mr Andor is zwaar en pijnlijk.
Na 5 jaar van economische crisis en een nieuwe recessie in 2012 bereikt de werkloosheid de hoogste pieken in bijna twintig jaar (alleen in België daalt de werkloosheid tot 7,4%) is het inkomen van de gezinnen gedaald en stijgt het risico van armoede of uitsluiting, in het bijzonder in lidstaten in Zuid- en Oost-Europa, zo blijkt uit de editie 2012 van de Employment and Social Developments in Europe Review (de jaarlijkse evaluatie van de ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid en op sociaal gebied in Europa). De gevolgen van de crisis voor de sociale situatie zijn acuter geworden nu de oorspronkelijke beschermende effecten van lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven voor uitkeringen (de zogenoemde "automatische stabilisatoren") zijn verzwakt. Er vormt zich een nieuwe kloof tussen de landen die lijken vast te zitten in een neerwaartse spiraal van dalende output, snel stijgende werkloosheid en dalende beschikbare inkomens, en de landen die tot nu toe blijk gaven van enige of zelfs goede veerkracht. Deze laatsten beschikken gewoonlijk over een beter functionerende arbeidsmarkt en steviger sociaal vangnet.
Uit deze verslag blijkt hoe de juiste arbeidsmarkthervormingen en verbeteringen van de opzet van de sociale vangnetten de lidstaten beter bestand kunnen maken tegen economische schokken en een snellere uitweg uit de crisis kunnen bevorderen. Het is bovendien niet waarschijnlijk dat de sociaaleconomische situatie in Europa in 2013 sterk zal verbeteren tenzij er ook meer vooruitgang wordt geboekt bij het vinden van een geloofwaardige oplossing voor de eurocrisis, er middelen worden gevonden voor hoognodige investeringen, onder meer in de vaardigheden en de inzetbaarheid van mensen en sociale integratie, en de financiële wereld ten dienste komt te staan van de reële economie."

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links