Kruimelpad

Werkgelegenheid voor jongeren: de Commissie stelt nieuw pakket maatregelen voor

05-12-2012

Werkgelegenheid voor jongeren: de Commissie stelt nieuw pakket maatregelen voor

De jeugdwerkloosheid is in 13 lidstaten opgelopen tot boven de 25%. In Griekenland en Spanje zelfs boven de 55%. In België loopt het cijfer op tot 18% (sept.2012). Op 5 december 2012 heeft de Europese Commissie maatregelen voorgesteld om de lidstaten te helpen de onduldbaar hoge percentages jeugdwerkloosheid en sociale uitsluiting aan te pakken door jongeren banen, onderwijs en opleiding aan te bieden.
In dit «Jeugdwerkgelegenheidspakket» neemt de Commissie een voorstel op voor een aanbeveling aan de lidstaten over de invoering van een jeugdgarantie. Doel ervan is te garanderen dat alle jongeren tot de leeftijd van 25 jaar binnen vier maanden nadat zij het formele onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden, een goede baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage krijgen aangeboden.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links