Kruimelpad

Strijd tegen analfabetisme: België kan beter doen, de Europese situatie blijft alarmerend

06-09-2012

Strijd tegen analfabetisme: België kan beter doen, de Europese situatie blijft alarmerend

De Europese Unie heeft de resultaten gepubliceerd van een werkgroep van deskundigen op hoog niveau rond de alfabetisering in Europa, voorgezeten door HKH prinses Laurentien der Nederlanden. De resultaten blijven alarmerend. Eén op de vijf 15-jarigen en bijna 75 miljoen volwassenen beschikken niet over basisvaardigheden op het gebied van lezen en schrijven, waardoor zij moeilijk werk vinden en meer risico op armoede en sociale uitsluiting lopen. In België tonen de laatste statistieken (2009) dat 17,7 % van de 15-jarigen moeilijkheden hebben met lezen. Kleine verschillen in deze statistieken zijn merkbaar in de verschillende taalgemeenschappen. De situatie is er duidelijk op vooruit gegaan sinds 2006, toen nog 19,4 % van de 15-jarigen een leesachterstand had. Een andere constatatie is dat moeilijkheden bij het lezen vaker voorkomen bij jongens (21,5 %) dan bij meisjes (13,8 %).
Het verslag bevat verschillende aanbevelingen, waaronder:  het vestigen van bibliotheken op ongebruikelijke plaatsen zoals bijvoorbeeld in winkelcentra, en de noodzaak om meer mannelijke leerkrachten aan te trekken, die als rolmodel moeten fungeren voor jongens omdat die veel minder lezen dan meisjes.
Het verslag bevat ook leeftijdsspecifieke aanbevelingen en dringt aan op gratis voor- en vroegschoolse educatie van goede kwaliteit voor iedereen, meer leerkrachten die gespecialiseerd zijn in lezen in de lagere scholen, een mentaliteitsverandering ten aanzien van dyslexie, met als argument dat bijna elk kind met de nodige ondersteuning kan leren lezen, en meer gevarieerde leermogelijkheden voor volwassenen, in het bijzonder op het werk.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links