Kruimelpad

Erven in Europa wordt eenvoudiger

07-06-2012

Erven in Europa wordt eenvoudiger

Er wonen ongeveer 12,3 miljoen Europeanen niet in hun eigen EU-lidstaat en er zijn jaarlijks zo'n 450.000 internationale erfeniszaken in de EU, waarmee naar schatting meer dan 120 miljard euro is gemoeid. Aangezien er uiteenlopende regels gelden in de 27 lidstaten, brengt dit nog al te vaak juridische hoofdbrekens met zich mee voor rouwende families.

Op 7 juni 2012 hebben de ministers van Justitie van de EU zich in de Raad gunstig uitgesproken over het voorstel van de Europese Commissie om grensoverschrijdend erven te vereenvoudigen. De verblijfplaats van de overledene wordt het belangrijkste criterium omhet toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid vast te stellen. Burgers die in het buitenland wonen, kunnen er echter ook voor kiezen hun hele erfenis volgens hun eigen nationaal recht te regelen. Verder maakt de goedkeuring de weg vrij voor een Europese verklaring van erfrecht, waarmee burgers zonder verdere formaliteiten overal in de EU kunnen aantonen dat zij erfgenaam of beheerder van een nalatenschap zijn. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie en de procedures zullen ook sneller verlopen en goedkoper worden. Lidstaten hebben drie jaar de tijd om hun nationale wetgeving met de nieuwe EU-regels betreffende erfopvolging in overeenstemming te brengen.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links