Kruimelpad

De Commissie wil gemeenschappelijke boekhoudregels voor broeikasgassen verbeteren

12-03-2012

De Commissie wil gemeenschappelijke boekhoudregels voor broeikasgassen verbeteren

Bossen en landbouwgronden maken meer dan drie vierde van het grondgebied van de EU uit en houden van nature grote koolstofvoorraden vast. Nadat in december 2011 in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering een besluit is genomen over herziene boekhoudregels voor broeikasgassen van bodems en bossen, is de EU nu vastbesloten om de leemte in het gemeenschappelijke boekhoudsysteem in haar klimaatbeleid op te vullen. Daarom heeft Europa een besluit voorgesteld voor geharmoniseerde boekhoudregels voor broeikasgasemissies en –verwijderingen in bossen en bodems. Dit voorstel houdt ook in dat alle lidstaten actieplannen vaststellen waarin zij aangeven hoe zij voor de bossen en bodems in de hele EU de hoeveelheden verwijderde koolstof zullen doen toenemen en de uitstoot van broeikasgassen zullen doen afnemen.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links