Vertegenwoordiging in België

Nieuws

Pages

21/09/2017

Op donderdag, 21 september, treedt de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) voorlopig in werking.

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken
21/09/2017

Op donderdag, 21 september, treedt de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) voorlopig in werking.

Category:
Regionaal beleid en lokale ontwikkeling
20/09/2017

In de grensregio's van de EU wonen 150 miljoen burgers. Om het volledige economische potentieel van deze regio's te benutten, start de Commissie vandaag het "Border Focal Point" op. Het biedt de regio's ondersteuning op maat bij het uit de weg ruimen van belemmeringen voor banen en investeringen.

Category:
Economie, financiën en belastingen, Regionaal beleid en lokale ontwikkeling
19/09/2017

De nieuwe maatregelen vormen met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens één geheel en zijn een nieuwe stap op weg naar een echte functionele gemeenschappelijke Europese dataruimte.

Category:
Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
19/09/2017

Het agentschap is gebaseerd op het bestaande Agentschap van de EU voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) en krijgt een permanent mandaat om de lidstaten te helpen bij het doeltreffend voorkomen van en reageren op cyberaanvallen.

Category:
Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten, Wetenschap en technologie
18/09/2017

In de vernieuwde strategie voor het industriebeleid van de EU worden alle bestaande en nieuwe horizontale en sectorspecifieke initiatieven samengebracht in een allesomvattende strategie voor de industrie.

Category:
Economie, financiën en belastingen
15/09/2017

Voordat zij in werking treden, moeten de twee wetgevingsvoorstellen die de Commissie vandaag heeft gepresenteerd, eerst door het Europees Parlement en de Raad worden vastgesteld door middel van de gewone wetgevingsprocedure.

Category:
Institutionele zaken, Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten
14/09/2017

Na de toespraak van voorzitter Jean-Claude Juncker over de Staat van de Unie, heeft de Commissie vandaag een fors pakket met voorstellen voor handel en investeringen gepresenteerd ten behoeve van een vooruitstrevende en ambitieuze handelsagenda.

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken
13/09/2017

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft vandaag zijn Staat van de Unie 2017 uitgesproken voor de leden van het Europees Parlement in Straatsburg. Daarin presenteerde hij zijn prioriteiten voor het komende jaar en gaf hij zijn visie op de mogelijke evolutie van de Europese Unie tot 2025. Hij presenteerde ook een routekaart voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie.

Category:
Institutionele zaken
07/09/2017

De Europese Commissie heeft vandaag de stand van zaken gepresenteerd van de maatregelen die sinds de toespraak van voorzitter Juncker over de staat van de Unie van 2016 zijn genomen om de veiligheid aan de buitengrens van de EU te verhogen, de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te verbeteren, radicalisering te voorkomen en de armslag voor terroristen te beperken.

Category:
Buitenlandse betrekkingen en internationale zaken, Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten

Pages