Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

Europese centra tot uw dienst

Wat zoekt u?

Naam van het centrum

Activiteiten

Algemene informatie over de Europese Unie

 

 

Telefonische dienst voor vragen van burgers over de EU

Publiek toegankelijke voorlichtingscentra in uw provincie

Documentatiecentra voor onderzoekers en studenten

Online-informatie voor burgers, met de mogelijkheid om vragen te stellen


Informatie over consumentenrechten

Algemene informatie over de rechten van consumenten in de EU en een dienst voor geschillenbeslechting


Informatie over werkgelegenheid, opleidingen en mobiliteit

Europees netwerk van arbeidsbemiddelingsdiensten


Informatie voor het bedrijfsleven

Netwerk voor hulp aan bedrijven

Online-informatie voor het bedrijfsleven

Via dit portaal hebt u toegang tot alle informatie van de EU over en voor MKB's/KMO's

Juridische informatie

 

 

Onlinedienst voor het oplossen van juridische problemen veroorzaakt door de verkeerde toepassing van Europees recht op de interne markt

Onlinedienst voor hulp bij algemene juridische problemen van burgers

Oplossing van geschillen tussen burgers en het Europese ambtenarenapparaat

 

 

Europe Direct-callcentrum

Het Europe Direct-callcentrum (bereikbaar op het nummer 00 800 6 7 8 9 10 11) staat in alle officiële talen van de EU klaar om u te helpen met:

  • antwoorden of informatiebronnen over algemene vragen betreffende Europese aangelegenheden;
  • doorverwijzingen naar diensten die u kunnen helpen;
  • kosteloze publicaties die u per post worden toegestuurd.

Europe Direct beschikt ook over een netwerk van informatie- en documentatiecentra waar u als burger terecht kunt.

» Hoe kan ik Europe Direct bellen?

 


 

Uw Europa - Burgers

Deze site is er voor u, de Europese burger. Hier leest u wat uw rechten zijn en krijgt u praktische tips over de regels en de dagelijkse praktijk in andere EU-landen.

» Uw Europa - Burgers

 


 

Europese consumentencentra (ECC-net)

ecc-netDe Europese consumentencentra informeren u over uw rechten als consument en bieden gratis hulp bij geschillen over de aankoop van goederen of diensten in andere EU-landen, Noorwegen of IJsland.

Het Belgisch centrum:
Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13 1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 542 33 89
Fax: +32 (0)2 542 32 43
Openingstijden: maandag-donderdag: 9.00-12.30 en 13.30-17.00

» Europees Centrum voor de Consument België

 


 

EURES

De eenvoudigste manier om informatie te vinden over banen en leermogelijkheden in Europa.
Voor vacatures in 31 Europese landen, CV’s van geïnteresseerde kandidaten, wat u moet weten over wonen en werken in een ander land en nog veel meer kunt u terecht bij het EURES-netwerk.

» EURES portaal

 


 

Enterprise Europe Network

Het Enterprise Europe Network heeft een dubbel doel: kleine en middelgrote onderningen (KMO's)helpen om de interne markt ten volle te benutten en hun innovatiepotentieel te ontwikkelen, en om hen voor te lichten over het beleid van de Commissie. Voor alle vragen kan men bij dezelfde dienst terecht: een manier om de administratieve rompslomp te beperken en tijd te winnen.

Het netwerk heeft tot taak:

  • bedrijven te helpen om potentiële handelspartners te vinden, met name in het buitenland;
  • KMO's te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en het veroveren van nieuwe markten en hen voor te lichten over activiteiten en de mogelijkheden van de Europese Unie;
  • KMO's advies te verstrekken over technische onderwerpen zoals intellectuele eigendom, normen, Europese wetgeving, enz;
  • bedrijfsleiders en Europese besluitvormers dichter bij elkaar te brengen en over elkaars visie in te lichten.

» Enterprise Europe-contactpunten in België

 


 

Uw Europa - Bedrijfsleven

Meertalige praktische informatie en online-overheidsdiensten voor bedrijven die in een ander land zaken willen doen.
Een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de nationale overheden.

» Uw Europa - Bedrijfsleven

 


 

Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen

Wilt u weten wat de EU doet om kleine ondernemingen te steunen in Europa en op de wereldmarkt, en wat de EU voor uw onderneming kan betekenen? Deze portal biedt toegang tot informatie over het gehele gamma aan beleidsmaatregelen, wetgeving, programma’s en initiatieven van de EU die relevant zijn voor kleine en middelgrote bedrijven in Europa.

» Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen

 


 

SOLVIT

logo solvit

SOLVIT is een gratis online netwerk om in samenwerking met «de EU-landen pragmatische oplossingen te vinden voor grensoverschrijdende problemen van burgers en bedrijven die te wijten zijn aan een verkeerde toepassing van de internemarktwetgeving door nationale overheden (met name in verband met vrij verkeer van burgers en werknemers, en het vestigingsrecht van bedrijven). In elk EU-land is er een SOLVIT-centrum (evenals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

In België hangt het SOLVIT-centrum af van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

» SOLVIT-portal

» SOLVIT in België

 


 

Uw Europa – Advies

De gratis dienst "Uw Europa – Advies" bestaat uit een team van onafhankelijke juridische deskundigen die u gratis individueel advies verstrekken over uw rechten als EU-burger, u informatie geven over de Europese wetgeving die op uw situatie van toepassing is en u uitleggen hoe u uw rechten in de EU kunt laten gelden. U krijgt binnen een week antwoord in uw eigen taal. De dienst werkt samen met de andere centra zoals SOLVIT en de Europese consumentencentra, die concrete stappen kunnen zetten om u te helpen.

» Uw Europa – Advies

 


 

De Europese ombudsman

De Europese ombudsman is volledig onafhankelijk en onpartijdig, en onderzoekt klachten over wanbeheer door de instellingen van de Europese Unie. Alle personen en bedrijven die in de Unie gevestigd zijn kunnen een beroep op hem doen. De Europese ombudsman probeert de problemen die hij onderzoekt in der minne op te lossen.

» Portal van de Europese Ombudsman