Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

Europe Direct - Informatiecentra

De Europe Direct - Informatiecentra zijn schakels tussen de burger en de EU. Ze zijn ondergebracht bij instanties die zicht bezig houden met publieksvoorlichting.

Deze centra hebben met name als opdracht:

  • antwoorden op vragen van burgers over de Europese Unie, haar werking, haar activiteiten en haar financiering, en advies verstrekken;
  • kosteloze documentatie verstrekken en de burger doorverwijzen naar online beschikbare informatie;
  • het debat over het EU-beleid op plaatselijk en regionaal niveau stimuleren;
  • kennis nemen van de bedenkingen van de burger en hun vragen, meningen en suggesties doorgeven aan de Europese instellingen;
  • advies verstrekken voor het opzetten van projecten en het zoeken van transnationale partners.
Europe Direct - Informatiecentra

België telt
12Europe
Direct-centra.
U kunt het
dichtsbijzijnde centrum
vinden op onze interactieve kaart.

Verwante links