Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

De Europese fondsen in Wallonië

Provincie Henegouwen

Henegouwen is minder rijk dan de andere provincies en krijgt verhoudingsgewijs meer steun in het kader van de doelstelling "convergentie" (de vroegere "Doelstelling 1") voor regio's waarvan het bbp (brute binnenlands product) per inwoner lager is dan 75% van het EU-gemiddelde. Henegouwen haalt dat gemiddelde sinds de EU van 15 naar 27 landen is uitgebreid maar profiteert nog van een uitdovende overgangsregeling ("phasing-out").

De Europese fondsen in Wallonië

De EU-steun voor de periode 2007-2013 bedraagt 638 miljoen euro.

Prioriteiten voor de EFRO-steun (449 milljoen euro) :

 • oprichting of uitbreiding van bedrijven,
 • stadsvernieuwing en sanering van voormalige industrieterreinen,
 • opleidingen voor werkzoekenden,
 • bestrijding van sociale uitsluiting,
 • begeleiding van jonge ondernemers,
 • steun voor onderzoek.

Verwachte aantal gegenereerde arbeidsplaatsen: 16 200

Prioriteiten van de ESF-steun (189 miljoen euro):

 • bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid: opleidingen ontwikkelen, vraag van bedrijven en economische sectoren begeleiden, oprichting van ondernemingen stimuleren en begeleiden;
 • ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek: steun voor alternerend leren, beroepsopleidingen en permanente scholing voor leerkrachten, veralgemening van de systemen voor de validering van vaardigheden en kennis, oprichting van gemeenschappelijke informatie- en keuzebegeleidingsdiensten, networking op het gebied van technologische innovatiee;
 • steunen van sociale inclusie: sociale en professionele integratie, steun aan en begeleiding van werkzoekenden, bevordering van gelijke kansen, bouwen van netwerken.

Aantal bereikte personen: 177 000

 

Provincies Waals-Brabant, Luik, Luxemburg en Namen

Deze provincies kregen samen ongeveer 611 miljoen euro in het kader van de doelstelling "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid".

Prioriteiten van de EFRO-steun (282 miljoen euro): 

 • oprichting van bedrijven en scheppen van banen, met name in de regio Maas-Vesder;
 • ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;
 • evenwichtige en duurzame territoriale ontwikkeling: de stad Luik nieuw leven inblazen en de Waalse plattelandseconomie ontwikkelen, met de nadruk op hernieuwbare energie en efficiënt energiegebruik.

Verwachte aantal gegenereerde arbeidsplaatsen: 10 700

Prioriteiten van de ESF-steun (329 miljoen euro):

 • bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid: opleidingen ontwikkelen, de vraag van bedrijven en economische sectoren begeleiden, oprichting van ondernemingen stimuleren en begeleiden;
 • ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek: steun voor alternerend leren, beroepsopleidingen en permanente scholing voor leerkrachten, veralgemening van de systemen voor de validering van vaardigheden en kennis, oprichting van gemeenschappelijke informatie- en keuzebegeleidingsdiensten, networking voor actoren op het gebied van technologische innovatie;
 • steunen van sociale inclusie: sociale en professionele integratie in Wallonië en Brussel, steun aan en begeleiding van werkzoekenden, bevordering van gelijke kansen, oprichten van netwerken.

Aantal bereikte personen: 343 000

 

Duitstalige Gemeenschap

ESF 12,5 miljoen euro voor de periode 2007-2013, ter bevordering van flexibiliteit, inzetbaarheid en integratie.

 

Voor meer informatie:

EFRO

ESF