Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

EU-financiering

De Europese Unie financiert en steunt tal van projecten. Hier vindt u meer informatie over hoe u financiering kunt krijgen, een lijst van de beschikbare financieringsmogelijkheden per domein en wie de begunstigden zijn.

Projecten in de kijker

EU-financiering

Europa voor burgers 

 

Dit programma heeft tot doel Europa dichter bij de burger te brengen en die bij de Europese opbouw te betrekken door transnationale uitwisselingen en samenwerkingsactiviteiten die de Europese gedachte bevorderen en bijdragen tot de Europese integratie.

Meer informatie (activiteiten, programmagids, subsidieaanvragen, contact, enz.) vindt u op de site "Europa voor burgers".

Europe for Citizens Contact Point Belgium (Vlaamse Gemeenschap)
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenbergstraat, 9
B-1000 Brussel
Contact: Ms Delphine Dumon, Coordinator
Tel: +32 2 553 4168
E-mail: delphine.dumon@cjsm.vlaanderen.be
Web: http://www.cjsm.vlaanderen.be

 

 

Creatief Europa 

Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.

Creative Europe bestaat uit 3 programmaonderdelen: een subprogramma Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, een subprogramma Media voor de audiovisuele sector en een cross-sectoraal luik.

Meer informatie (activiteiten, programmagids, subsidieaanvragen, contact, enz.) vindt u op de site van het programma Creative Europe.

De Belgische contactpuntenstaan te uwer beschikking voor informatie en hulp.

Horizon 2020 

Het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, is op 1 januari 2014 van start gegaan. Gedurende zeven jaar zal 77 miljard euro worden geïnvesteerd in onderzoeks- en innovatieprojecten om het economische concurrentievermogen van Europa te ondersteunen en de grenzen van onze kennis te verleggen.

National Contact Points (NCPs) in België

Country profile and featured projects for Belgium

Success Stories for Belgium

Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) 

De Europese Unie investeert in uw regio. Zij doet dat vooral via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), die ook wel de "structuurfondsen" of "cohesiefondsen" worden genoemd.

Zij hebben twee hoofddoelstellingen:

  • Investering in groei en banen;  
  • Europese Territoriale Samenwerking 

In de periode 2014-2020 krijgt België voor ongeveer 2,28 miljard euro Europese regionale steun.

In België zijn het vooral de gewesten en gemeenschappen die de projecten die Europese steun krijgen selecteren, controleren en beoordelen. De geselecteerde projecten worden vaak medegefinancierd door Europa en door nationale, regionale of plaatselijke partners en ook door de begunstigde van de steun.

 

Verwante links