Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

EU-financiering

De Europese Unie financiert en steunt tal van projecten. Hier vindt u meer informatie over hoe u financiering kunt krijgen, een lijst van de beschikbare financieringsmogelijkheden per domein en wie de begunstigden zijn.

Projecten in de kijker

Neem ook een kijkje in onze rubrieken over de Europese uitwisselings- en opleidingsprogramma's.

EU-financiering

Europa voor burgers 

 

Dit programma heeft tot doel Europa dichter bij de burger te brengen en die bij de Europese opbouw te betrekken door transnationale uitwisselingen en samenwerkingsactiviteiten die de Europese gedachte bevorderen en bijdragen tot de Europese integratie.

Meer informatie (activiteiten, programmagids, subsidieaanvragen, contact, enz.) vindt u op de site "Europa voor burgers".

Contact in Vlaanderen
Europe for citizens Point Flanders
The department of Culture, Youth, Sports and Media
Arenbergstraat, 9
BE - 1000 Brussel
Tel: (+32-2) 553 06 70
Contact: Mrs. Marie Renier/ Mrs. Christine Claus
E-mail: europavoordeburger@vlaanderen.be

 

 

Creatief Europa 

Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.

Creative Europe bestaat uit 3 programmaonderdelen: een subprogramma Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, een subprogramma Media voor de audiovisuele sector en een cross-sectoraal luik.

Meer informatie (activiteiten, programmagids, subsidieaanvragen, contact, enz.) vindt u op de site van het programma Creative Europe.

De Belgische contactpunten staan te uwer beschikking voor informatie en hulp

Creative Europe Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans - Nina Vincx
Flemish Ministry of Culture, Youth, Sport and Media
Department CJSM, Arenbergstraat 9, B-1000 Brussels
Tel (+32-2) 553 06 59; Fax (+32-2) 553 69 59
E-mail: creativeeuropeculture (at) vlaanderen.be; Gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.beNina.vincx@cjsm.vlaanderen.be
Web: http://www.creativeeurope.be/nl

Wallonie-Bruxelles Théâtre / Danse

Stéphanie Pécourt - Bénédicte de Brouwer
Bâtiment Flagey, 18 Place Flagey B13, B-1050 Bruxelles
Tél. (+32-2) 229 51 13; Fax (+32-2) 219 45 74
E-mail: benedicte.debrouwer@cfwb.be, stephanie.pecourt@cfwb.be
Web: http://www.pcc-europe.be

 

Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) 

De Europese Unie investeert in uw regio. Zij doet dat vooral via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), die ook wel de "structuurfondsen" of "cohesiefondsen" worden genoemd.

Deze fondsen dienen om de groei en werkgelegenheid in de Unie te verbeteren, vooral in de minder ontwikkelde zones.

Zij hebben drie hoofddoelstellingen:

  • convergentie (solidariteit tussen de regio's om de minder ontwikkelde regio's te helpen bij het inhalen van hun achterstand);  
  • concurrentie en werkgelegenheid;
  • territoriale samenwerking.

 

In de periode 2007-2013 krijgt België voor ongeveer 2,3 miljard euro Europese regionale steun.

In België zijn het vooral de gewesten en gemeenschappen die de projecten die Europese steun krijgen selecteren, controleren en beoordelen. De geselecteerde projecten worden vaak medegefinancierd door Europa en door nationale, regionale of plaatselijke partners en ook door de begunstigde van de steun.

 

Verwante links