Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

De Europese fondsen in Vlaanderen

Vlaanderen ontvangt voor ongeveer 670 miljoen euro Europese steun.

Prioriteiten voor de EFRO-steun (201 miljoen euro):

  • kenniseconomie en innovatie: overdracht van kennis en topvaardigheden naar bedrijfsleven, ngo's en overheidsdiensten;
  • oprichting van ondernemingen, compensatie van de door de mondialisering veroorzaakte delokalisatie door oprichting van lokale bedrijven;
  • verbetering van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren: betere toegankelijkheid en ontwikkeling van industriezones van goede kwaliteit;
  • stadsontwikkeling: voorrang voor de achterstandswijken van Antwerpen en Gent. 
De Europese fondsen in Vlaanderen

Verwachte aantal gegenereerde arbeidsplaatsen: 15 000

Prioriteiten voor de ESF-steun (469 miljoen euro):  

  • activering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt door soepeler overgangsfasen;
  • integratie van kwetsbare groepen (immigranten, ouderen, gehandicapten);
  • flexibele arbeidspatronen;
  • Innovatie en samenwerking over de grenzen heen.  

Aantal bereikte personen: 220 000

Wilt u een voorbeeld van een project zien?

 

Voor meer informatie:

EFRO

ESF