Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

De Europese fondsen in Vlaanderen

Vlaanderen ontvangt voor ongeveer 567,4 miljoen euro Europese steun.

Prioriteiten voor de EFRO-steun (173,5 miljoen euro):

  • Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Versterken van het concurrentievermogen van Kmo’s
  • Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie
  • Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling
De Europese fondsen in Vlaanderen

Prioriteiten voor de ESF-steun (393,9 miljoen euro):  

  • Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt en investeren in opleiding en levenslang leren. Speciale aandacht gaat naarbelangrijke overgangsmomenten in loopbanen, zoals de overgang van school naar werk, van werkloosheid naar werk, van werk naar ander werk.
  • Sociale integratie en gelijkheid en strijd tegen armoede. De focus ligt op trajecten die leiden naar werkgelegenheid voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
  • Structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om langer te werken. 
  • Transnationale uitwisseling en samenwerking en op innovatie of het stimuleren van vernieuwing van de dienstverlening op de arbeidsmarkt.

Wilt u een voorbeeld van een project zien?

Reportage van het ESF-agentschap Vlaanderen naar aanleiding van de Dag van Europa

 

 

Voor meer informatie:

EFRO

ESF