Kruimelpad

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting

26-11-2013 - 27-11-2013

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting

Het evenement "Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting", georganiseerd door het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie, zal plaats vinden op 26 en 27 november aanstaande. Deze zal geopend worden door de Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso en Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad.
Deze 3de editie (die gelanceerd werd in 2010 en actief zal blijven tot 2020) is een van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

De Commissie heeft enkele concrete acties bepaald die als hoofddoel heeft de EU-landen helpen om 20 miljoen mensen uit hun armoede en sociaal isolement te halen.

Het platform richt zich op vijf aspecten van armoedebestrijding. 

 • Acties op allerlei gebieden zoals arbeidsmarkt, minimuminkomenssteun, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en basisbankrekeningen.
 • Beter gebruik van de EU-middelen voor sociale inclusie. De Commissie wil 20% van het Europees Sociaal Fonds reserveren voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
 • Grondig onderzoek naar de succesfactoren voor innovaties in het sociaal beleid alvorens deze breed toe te passen.
 • Partnerschappen met het maatschappelijk middenveld voor een betere samenwerking en doeltreffende ondersteuning van hervormingen in het sociaal beleid. Iedereen erkent nu dat de inbreng van ervaringsdeskundigen belangrijk is om tot goede inclusiestrategieën te komen.
 • Meer beleidscoördinatie tussen EU-landen dankzij een open coördinatiemethode voor sociale bescherming en inclusie ("Social OMC") en met name het Comité voor sociale bescherming.

De jaarlijkse conventie is een goede gelegenheid voor dialoog tussen de betrokken beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en mensen die uit eigen ervaring weten wat armoede is. De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België associeert zich graag met deze Conventie van hoog niveau. Ze zal aanwezig zijn met een informatieve stand over Europa in het algemeen, maar vooral met informatie over alles wat Europa onderneemt en voorstelt in het kader van de Europese sociale fondsen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden in de 28 lidstaten.

  Help ons verbeteren

  Gevonden wat u zocht?
  JaNee

  Wat zocht u?

  Heeft u nog opmerkingen?

  Verwante links