Kruimelpad

E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

De EU en België

De Europese Unie in het kort

De Europese Unie (EU) is een uniek politiek en economisch partnerschap van 28 Europese landen.

Dankzij de EU is er al meer dan een halve eeuw vrede, stabiliteit en welvaart, is de levensstandaard omhoog gegaan en is er een gemeenschappelijke munt, de euro. Ook is er werk gemaakt van een interne markt met vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Meer informatie over de Europese Unie vindt u in de rubriek «Over de Europese Unie» van  de Europa-portal.

 

De EU en België

De EU-instellingen

De landen die deel uitmaken van de EU (de "EU-landen") zijn onafhankelijke en soevereine naties die besloten hebben samen te werken om een aanzien en invloed in de wereld te verwerven die geen van hen alleen zou hebben gehad.

Zij hebben daarom een deel van hun bevoegdheden overgedragen aan instellingen die daarvoor in het leven zijn geroepen. De belangrijkste zijn:

  • De Europese Raad, waarin de staatshoofden en regeringsleiders zetelen en die de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie bepaalt.
  • Het Europees Parlement, dat de EU-burgers vertegenwoordigt en rechtstreeks door hen is verkozen.
  • De Raad van de Europese Unie, waarin de ministers van de EU-landen zetelen.
  • De Europese Commissie, die het algemeen belang van de Unie behartigt.

De drie laatste instellingen vormen de "institutionele driehoek". Zij bepalen beleid en wetgeving die in de hele Europese Unie gelden. In principe is het de Commissie die nieuwe wetgeving voorstelt en keuren het Parlement en de Raad ze goed. Daarna voeren de Commissie en de EU-landen ze uit, waarbij de Commissie erover waakt dat ze in het nationaal recht worden worden opgenomen.

Meer informatie over de Europese instellingen vindt u in de rubriek «EU-instellingen en -organen» van de Europa-portal.

 

België in het kort

EU-lid sinds: 1951 (stichtend lid)

Staatsvorm: Constitutionele monarchie

Hoofdstad: Brussel

Oppervlakte: 30 528 km²

Bevolking: 11 miljoen

Munt: euro

Officiële talen Nederlands, Frans, Duits

belgium

België is een federaal land dat uit drie gewesten bestaat:

  • het Vlaamse Gewest in het noorden;
  • het Waalse Gewest in het zuiden;
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het centrum

België telt ook drie gemeenschappen: 

  • de Vlaamse Gemeenschap;
  • de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel);
  • de Duitstalige Gemeenschap (in het Oosten van Wallonië).

In Brussel zijn de officiële talen Frans en Nederlands. In de praktijk worden er door de kosmopolitische aard van de Belgische hoofdstad nog veel meer talen gesproken.

In Brussel zijn tal van internationale organisaties aanwezig: de meeste Europese instellingen en het hoofdkwartier van de NAVO zijn er gevestigd.