FR - NLheader

Belgoview

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.

De essentie

EU-parlement laat boeren niet opdraaien voor Oekraïne

19/09/2014

De Europese landbouwers moeten schadeloos worden gesteld voor de gevolgen van de Russische importban, en dat geld mag niet uit het landbouwbudget komen. Dat stelt het Europees Parlement in een resolutie.

Wetenschappers helpen zoeken naar sociaal Europa

17/09/2014

‘Europa moet niet in de plaats treden van de nationale welvaartstaten maar moet die richting geven, bijvoorbeeld het belang van onderwijs benadrukken. En Europa moet de nationale welvaartstaten helpen, bijvoorbeeld bij stabilisatie in de crisis.’ Dit raadt oud-minister en KUL-professor Frank Vandenbroucke aan.

Twaalf miljard voor investeringen in transport

11/09/2014

De Europese lidstaten kunnen de volgende maanden projecten indienen om negen belangrijke transportassen door Europa te verbeteren. In deze fase gaat het om liefst 11,9 miljard euro. België is betrokken in diverse van de negen assen.