FR - NLheader

Belgoview

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.

De essentie

10.000 slachtoffers van mensensmokkel per jaar in EU

17/10/2014

In de jaren 2010 tot en met 2012 zijn in de 28 lidstaten van de Europese Unie  in total 30.146 slachtoffers van mensensmokkel geregistreerd, met een licht stijgende tendens. De Unie heeft al een reeks maatregelen genomen maar op het terrein zijn die onvoldoende merkbaar.

Commissie schrapte kwart van administratieve last

16/10/2014

De twee opeenvolgende Commissies-Barroso zijn er in geslaagd de belangrijkste administratieve lasten voor de bedrijven met 27 procent terug te dringen, aldus voorzitter José Barroso, bij de presentatie van (controversiële) voorstellen om nog verder te gaan.

Turkije is nog lang geen lid van Europese Unie

08/10/2014

De Turkse president Erdogan en de nieuwe regering in Ankara zullen nog heel wat hervormingen moeten doorvoeren, alvorens echt sprake kan zijn van toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Het jaarlijkse voortgangsrapport van de Commissie somt een resem diepe problemen op.