FR - NLheader

Belgoview

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.

De essentie

Commissarissen zetten hun agenda op internet

20/11/2014

De leden van de Commissie-Juncker zullen al hun ontmoetingen vanaf 1 december bekendmaken via de website van de Europese Commissie. Dit moet bijdragen tot meer transparantie en op termijn tot meer vertrouwen in de Europese Unie.

Gierige lidstaten botsen met ambitieus Parlement

18/11/2014

De 28 lidstaten en het Europees Parlement zijn er niet in geslaagd tijdig een akkoord te bereiken over de begroting 2015. Een meerderheid binnen de Raad wil zo’n drie miljard euro minder uitgeven dan het Parlement eist.

GGO-beleid wordt deels gehernationaliseerd

12/11/2014

Individuele lidstaten moeten het recht krijgen de teelt van bepaalde ggo’s (genetisch gewijzigde organismen) te verbieden op hun grondgebied, ook al is die teelt op EU-niveau toegelaten. Dat stelt de milieucommissie van het Europees Parlement, die daar nu zal over onderhandelen met de lidstaten.