FR - NLheader

De essentie

Europa start samenwerking rond zwartwerk

Dirk De Wilde

10-04-2014

Zwartwerk benadeelt de overheid, eerlijke bedrijven en werknemers.Zwartwerk benadeelt de overheid, eerlijke bedrijven en werknemers.

Een platform waarin de bevoegde inspectiediensten van alle EU-lidstaten overleg plegen, informatie uitwisselen en samenwerken. Dat moet voor eurocommissaris voor werk Laszlo Andor het nieuwe wapen worden in de strijd tegen zwartwerk.

Binnen de Europese Unie zijn het de lidstaten die bevoegd zijn voor de strijd tegen zwartwerk. Er zijn zowel aan het zwartwerk als aan de strijd ertegen echter ook heel wat grensoverschrijdende kantjes. Denk maar aan schijnzelfstandigen die in een ander land gaan werken of aan gedetacheerde werknemers waarvoor de regels niet gevolgd worden.

De Commissie wil nu op een soepele manier de inspanningen bundelen. Geen formele structuur, maar een samenwerkingsverband dat vlot alle mogelijke problemen kan aanpakken. Want de bedoeling is om zwartwerk in zijn vele vormen aan te pakken.

Iedere lidstaat zou zijn bevoegde dienst afvaardigen in het platform. Op die manier is er in iedere lidstaat meteen ook een uniek contactorgaan. Die dienst zou dan wel gestructureerd moeten samenwerken met de andere bevoegde diensten in de betrokken lidstaat. Per onderwerp kunnen dan de specialisten samengebracht worden in het platform.

Het is nu wachten op de reacties van de lidstaten op het initiatief van commissaris Andor. België vraagt al langer om veel meer Europese slagkacht in de strijd tegen zwartwerk en sociale dumping. Het gaat dan over goedkope werkkrachten uit oostelijke lidstaten, maar ook de oude vormen van zwartwerk zijn in België bovengemiddeld aanwezig.

Recente studies stellen dat de zwarte economie 17 procent van het Belgische bbp bedraagt. 15 procent van de Belgen gaf in een recente enquête de aankoop toe in het voorbije jaar van goederen of diensten geproduceerd met zwartwerk. 4 procent gaf toe zelf in het zwart te werken, en nog eens 4 procent zag zijn reguliere loon aangevuld met ‘envelopjes’.De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.