FR - NLheader

De essentie

Solidariteitsfonds komt sneller ter hulp bij rampen

Tanguy Verhoosel (vertaald uit het Frans)

26-07-2013

Het Solidariteitsfonds van de EU is onder andere bijgesprongen in Italië, na de aardbeving in L’Aquila in 2009. Het Solidariteitsfonds van de EU is onder andere bijgesprongen in Italië, na de aardbeving in L’Aquila in 2009. Het Solidariteitsfonds van de EU is onder andere bijgesprongen in Italië, na de aardbeving in L’Aquila in 2009. Het Solidariteitsfonds van de EU is onder andere bijgesprongen in Italië, na de aardbeving in L’Aquila in 2009.

De Europese Commissie stelde op 25 juli voor het Solidariteitsfonds van de EU zo aan te passen dat landen en regio’s die getroffen worden door natuurrampen sneller hulp kunnen krijgen.


Dankzij het in 2002 opgerichte Solidariteitsfonds kan financiële steun worden verleend bij overstromingen, stormen, bosbranden, aardbevingen en extreme droogte. Tot nu toe is het bijgesprongen in 23 landen, voor een totaal bedrag van 3,2 miljard euro.

Duitsland en een aantal Midden-Europese landen (Oostenrijk, Tsjechische Republiek, Hongarije en Slowakije), die in juni nog te kampen hadden met grote overstromingen, zullen hiervan als volgende profiteren. De Commissie heeft al aangekondigd dat ze haar uiterste best zal doen om nog vóór het eind van het jaar 350-360 miljoen euro vrij te maken voor Duitsland, waar de schade als gevolg van de regen geschat wordt op 8,2 miljard euro.

De tijd dringt, want de lidstaten van de EU hebben besloten om met ingang van 2014 het jaarlijkse budget van het Fonds met de helft te verlagen, tot 500 miljoen euro. Het nieuwe plafond zou dus al snel bereikt zijn indien de bijdrage ten gunste van Berlijn niet kan worden verstrekt in 2013.

Een van de belangrijkste doelen van de door de Commissie voorgestelde en door de EU-28 en het Europees Parlement goed te keuren hervorming is om de termijn voor de toekenning van financiële bijstand met een paar maanden terug te brengen.
Ook moet zij voorschotten mogelijk maken en een aantal regels verduidelijken, vooral met betrekking tot de „regionale rampen”. Want dit is voortaan wel duidelijk: het Fonds zal geen bijdrage meer leveren indien de door een regio geleden schade minder dan 1,5% van haar binnenlands product uitmaakt.


De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.