FR - NLheader

De essentie

Europa is sterk verdeeld over schaliegas

Dirk De Wilde

25-07-2013

Schaliegas brengt stevige risico’s mee, maar verlaagt de prijs voor energie.Schaliegas brengt stevige risico‚Äôs mee, maar verlaagt de prijs voor energie.

Terwijl vijf Europese landen de ontginning van schaliegas hebben verboden op hun grondgebied, zijn minstens twee lidstaten al volop bezig met de ontginning te organiseren. België bekijkt het probleem, de Commissie blijft op de achtergrond.

Het is intussen genoegzaam bekend. In de VS is een schaliegas-‘revolutie’ aan de gang. Deze nieuwe manier om aardgas uit de bodem te halen wordt veel gebruikt in de VS en heeft er gezorgd voor een sterke daling van de energieprijzen. Hierdoor slagen de VS er in industriële activiteiten, vooral chemie, aan te trekken. Schaliegas is echter omstreden, omwille van vervuiling en mogelijke risico’s.

Hoe Europa uit dit dilemma moet raken, is zeer onduidelijk. De Britse regering heeft begin juni stevige belastingvoordelen toegekend aan ontginners van schaliegas. Die ontginners moeten wel minstens 100.000 pond per boorput betalen aan de gemeenten, die op die manier mee in het verhaal getrokken worden. In Polen zijn al een reeks concessies toegekend, al is daarmee nog een juridisch problem.

Aan de andere kant van het verhaal staan Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Tsjechië en Bulgarije die de ontginning verbieden. Ook in België is er veel tegenstand, al is hier nog geen beslissing gevallen.

De Commissie heeft de hoop opgegeven om een Europese houding te bepleiten. Tegen eind dit jaar komen er wel normen om een zo veilig mogelijke ontginning te verzekeren.


De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.