FR - NLheader

De essentie

Relatie tussen IJsland en Europese Unie gaat verkeerde richting uit

Tanguy Verhoosel (vertaald uit het Frans)

18-07-2013

IJsland, een lastige partner voor de EUIJsland, een lastige partner voor de EU

Nu IJsland zijn in 2010 begonnen toetredingsonderhandelingen heeft opgeschort, heeft de EU het land op 16 juli verzocht zo snel mogelijk zijn bedoelingen kenbaar te maken.

De beslissing om de besprekingen in afwachting van een referendum in de ijskast te zetten, werd in mei genomen door de zojuist gevormde, uiterst eurosceptische centrumrechtse regering. Zij staat onder leiding van Sigmundur David Gunnlaugsson, die in Brussel een ontmoeting had met de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, en die van de Europese Raad, Herman Van Rompuy.

Hoewel zij de wens te kennen gaven om op de ene of andere manier verder te werken aan de betrekkingen tussen de EU en IJsland, staken beide Europese leiders hun irritatie toch niet onder stoelen of banken. Barroso verzocht Reykjavik snel „duidelijkheid” te verschaffen over zijn Europese integratiepolitiek. En Van Rompuy noemde het „in ons beider belang om een lange periode van twijfel te vermijden”.

Helaas, de IJslandse premier was niet onder de indruk: hij liet hen simpelweg weten dat de datum van het referendum nog niet was vastgesteld. Er zal geen enkele beslissing worden genomen voordat het IJslandse parlement „in het najaar” gedebatteerd heeft over een rapport „betreffende de ontwikkeling van de EU en de relatie met de EU, waaraan de regering momenteel werkt.

Maar het is niet alleen de afwachtende houding van Reykjavik die een doorn in het oog is van Europa – wiens aantrekkingskracht zich momenteel vooral lijkt te beperken tot de arme Balkanlanden.

IJsland en de EU hebben een oud conflict over de visserij, dat op 15 juli opnieuw is opgelaaid. Verscheidene Europese landen hebben IJsland met „sancties” bedreigd, indien het zijn indrukwekkende vissersvloot niet zou dwingen de makreelvangsten in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan te minderen. Voor IJsland zou deze maatregel simpelweg „illegaal” zijn.


De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.