FR - NLheader

De essentie

Vande Lanotte zoekt EU-steun tegen hoge prijzen

Dirk De Wilde

17-07-2013

Belgische supermarkten kopen merkproducten duurder aan dan bijvoorbeeld Duitse of Franse ketens.Belgische supermarkten kopen merkproducten duurder aan dan bijvoorbeeld Duitse of Franse ketens.

De prijzen in de Belgische supermarkten zijn –wat merkproducten betreft- hoger dan de prijzen in de buurlanden. Dit komt deels door een gebrekkige concurrentie op Europees niveau. Minister van consumentenzaken Johan Vande Lanotte vraagt steun aan  de Commissie.

Die Europese Commissie heeft in rapporten al herhaaldelijk de hoge prijzen in de Belgische kleinhandel aangeklaagd. Een rapport van de Belgische overheidsdienst Economie bevestigt die analyse. In supermarkten zijn de prijzen van huismerken en discountmerken niet hoger dan in de buurlanden, maar die van merkproducten wel.

Toch zijn de marges van de Belgische supermarkten niet groter dan die van buitenlandse supermarkten. De oorzaak ligt voor een deel bij de hoge Belgische loonkosten en voor een deel bij het feit dat de producenten van merkproducten hogere prijzen vragen aan de (kleine) Belgische supermarktketens. Die producenten delen Europa nog steeds op in nationale markten, met afzonderlijke prijzen.

Om dit fenomeen te bekampen en de concurrentie te bevorderen, is minister van consumentenzaken Johan Vande Lanotte steun gaan zoeken bij de Europese Commissie. Hij ging al langs bij commissaris voor interne markt Michel Barnier en bij commissaris voor concurrentie Joaquin Almunia.

Concrete beslissingen zijn er echter nog niet, het dossier wordt verder technisch voorbereid.


De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.