FR - NLheader

De essentie

G8 geeft bankgeheim genadeslag

Tanguy Verhoosel (vertaald uit het Frans)

19-06-2013

Familiefoto: samen voor fiscale transparantie.Familiefoto: samen voor fiscale transparantie.

De leiders van de G8 hebben op 18 juni 2013 nog een extra nagel in de doodskist van het bankgeheim geslagen, door de fiscale transparantie tot dogma te verheffen.

De staatshoofden en regeringsleiders van de acht meest geïndustrialiseerde landen ter wereld (Verenigde Staten, Rusland, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk en Canada), bijeen in het Noord-Ierse Lough Erne, onderstreepten in een verklaring hun vastberadenheid om  "de gesel van belastingontduiking" te bevechten.

De voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso verheugden zich over het "sterke signaal" dat zij hadden gestuurd naar die personen en bedrijven die toch nog in de verleiding zouden kunnen komen om de belasting hetzij illegaal, hetzij legaal, via slinkse belastingconstructies, te ontduiken. De Europese Unie heeft op dit punt altijd al een voortrekkersrol gespeeld.

Maar de strijd gaat verder.

Allereerst is er de fiscale transparantie. De leiders van de G8 maken zich sterk voor een nieuwe  "internationale norm", gebaseerd op de principes van een automatische gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten, en op de exacte identificatie van de effectieve eigenaars van bepaalde brievenbusvennootschappen, trusts en stichtingen. De OESO hoopt deze norm half 2014 gereed te hebben.

Vervolgens bindt men de strijd aan met de "agressieve belastingplanning", een praktijk waaraan veel multinationals zich schuldig maken om hun belastbaar inkomen te verlagen. Volgens de deelnemers aan de G8"moeten de landen hun regelgeving zo wijzigen dat bedrijven niet langer hun winsten kunnen doorsluizen om belasting te ontwijken." Zij gaven aan voortaan (niet openbaar toegankelijke) registers te zullen bijhouden van wie wat betaalt, en waar.


De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.