FR - NLheader

De essentie

Alle VDAB’s van Europa zullen meer samenwerken

Régis Varenne (vertaald uit het Frans)

18-06-2013

Laszlo Andor: de doeltreffendheid en de prestaties van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening kunnen beter.Laszlo Andor: de doeltreffendheid en de prestaties van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening kunnen beter.

Een netwerk oprichten van nationale diensten voor arbeidsvoorziening met als doel goede praktijkrichtlijnen en vacatures uit te wisselen. Met dit nieuwe voorstel hoopt de Commissie haar bijdrage te leveren om de huidige werkloosheidscijfers te doen dalen.

Momenteel zitten ruim 26 miljoen mensen binnen de Europese Unie zonder werk. Dat is anderhalf miljoen meer dan vorig jaar. Anderhalf miljoen, dat is eveneens het geschatte aantal banen die, ondanks de economische crisis, niet ingevuld raken in Europa.

Om vraag en aanbod van jobs beter op elkaar af te stemmen, stelde de Commissie zojuist een nieuw instrument voor dat het arbeidsmarktbeleid iets vlotter moet doen verlopen. Behalve internationale jobbeurzen en het EURES-portaal, stelt ze voor om de openbare diensten voor arbeidsvoorziening in één netwerk onder te brengen.

„Om de werkloosheid aan te pakken, is het noodzakelijk dat we de doeltreffendheid en prestaties van deze diensten verbeteren”, aldus eurocommissaris Laszlo Andor. Concreet stelt hij voor dat elke lidstaat een bevoegd lid en een vervanger aanstelt onder het hoger kaderpersoneel van zijn openbare diensten voor arbeidsvoorziening die in de raad van bestuur van het nieuwe Europese netwerk zetelen. Deze raad staat garant voor de gegevensuitwisseling van openstaande betrekkingen en goede praktijkrichtlijnen. Bovendien is de raad verantwoordelijk voor de prestaties van deze openbare diensten op basis van nader te bepalen referentiewaarden.

Het netwerk moet eveneens dienen als een „jongerengarantie”, een nieuwe regeling die erop moet toezien dat aan elke jongere een baan, opleiding of stage wordt aangeboden binnen de vier maanden na het behalen van een diploma of na ontslag bij zijn vorige werkgever.


De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.