FR - NLheader

De essentie

België benadeelt buitenlandse banken

Dirk De Wilde

13-06-2013

Sparen bij Belgische banken is fiscaal voordeliger dan sparen in een ander EU-land.Sparen bij Belgische banken is fiscaal voordeliger dan sparen in een ander EU-land.

De Belgische overheid is nog maar eens veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. België gunt spaarders bij een Belgische bank een belastingvoordeel dat niet gegund wordt aan wie bij een buitenlandse bank een spaarrekening heeft. Dat mag niet.

Wie interesten krijgt uit spaargelden op een depositorekening, moet daarop roerende voorheffing betalen. Wie zijn geld aanhoudt bij een Belgische bank of een bank met een vestiging in België, hoeft op de eerste 1.880 euro echter geen belastingen te betalen.

Voor de Europese Commissie en nu ook het Europees Hof is dit een niet-gerechtvaardigde discriminatie. België hindert daarmee het vrij verkeer van kapitaal en van diensten. Belgen zullen immers niet met hun spaargeld naar een bank in een ander EU-land gaan.

Het arrest komt allerminst onverwacht. In de Belgische wetgeving zaten vele van dergelijke discriminaties, de minst belangrijke werden enkele jaren terug weggewerkt.

De grote vraag is nu hoe deze discriminatie wordt weggewerkt: door het voordeel aan alle EU-banken toe te kennen, of door het voordeel af te schaffen. Het voordeel was sowieso al omstreden omdat het een fiscale aanmoediging is van de spaarboekjes, terwijl spaargeld nuttiger kan worden aangewend, om de economie te laten heropleven. Beleggen is voor de economie beter dan sparen.

De Belg is echter sterk gehecht aan zijn spaarboekje, veel politici durven er niet aan raken.


De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.