FR - NLheader

De essentie

Europa reikt hand naar asielzoekers

Raphaël Viansson (vertaald uit het Frans)

13-06-2013

De onthaalvoorwaarden moeten overal menselijker zijn.De onthaalvoorwaarden moeten overal menselijker zijn.

De lidstaten van de Europese Unie hebben een gemeenschappelijk Europees asielstelsel goedgekeurd met als doel om asielzoekers vanaf eind 2015 op een waardiger manier te ontvangen. Nu is het aan de lidstaten om dit in de praktijk te brengen.

De Europese Unie wil zeker niet alle wanhopige vluchtelingen uit de hele wereld aantrekken. Maar ze dient wel personen die asiel willen aanvragen, op een waardige manier te ontvangen. Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat zojuist officieel is goedgekeurd, moet dit laatste mogelijk maken. Het stelsel zal in het tweede semester van 2015 in werking treden.

Het asielstelsel moet ervoor zorgen dat dezelfde (goede) praktijkrichtlijnen in de hele Unie worden nageleefd. Dat geldt zowel voor de onthaalvoorwaarden als de beslissingsprocedure zelf, alles is erin voorzien. Blijft natuurlijk de vraag met welk enthousiasme de lidstaten deze nieuwe richtlijnen zullen uitvoeren. Zeker nu overal geld te kort is en de publieke opinie eerder negatief staat ten aanzien van immigranten, uit welk land ze ook afkomstig zijn.

We sommen enkele verbeteringen op die het gemeenschappelijk Europees asielstelsel doorvoert. De registratietermijn van een dossier wordt beperkt tot maximaal zes dagen. Het onderzoek van de aanvraag mag niet langer dan zes maanden duren (er zijn echter uitzonderingen). De uitzetting van een asielzoeker is pas in laatste instantie van toepassing. De aanvrager wordt na een verblijf van negen, en niet twaalf, maanden toegelaten op de arbeidsmarkt. Kwetsbare asielzoekers (zwangere vrouwen, minderjarigen, slachtoffers van foltering) krijgen bijzondere aandacht. En nog veel meer positieve punten.

België behoort tot de Europese landen die de meeste asielzoekers ontvangen. Maar er kan wel een daling worden vastgesteld. Vorig jaar waren er 23.200 asielzoekers tegenover minder dan 20.000 vandaag. Asielzoekers trekken gewoonlijk richting grote Europese landen, maar ook België en Zwitserland hebben een grote aantrekkingskracht.

 


De inhoud van deze artikels is geen weergave van de officiële opinie van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de informatie en inzichten ligt bij de auteur(s).

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ondersteunt de productie van een nieuw redactioneel instrument, ontworpen door een groep van Belgische journalisten. Belgoview informeert u over het beleid van de Europese Unie, alsook de concrete gevolgen en resultaten hiervan voor België en zijn burgers.