Kommissionens arbetsprogram

I sitt arbetsprogram redogör kommissionen för hur kommissionsordförandens politiska prioriteringar ska omsättas i praktiken. Det innehåller en flerårig översikt som ska hjälpa berörda aktörer och andra EU-institutioner att planera sitt samarbete med kommissionen.

Kommissionens övergripande mål för 2014–2019 fastställs i kommissionsordförandens politiska riktlinjer .

Det kommande årets prioriteringar och mål formuleras varje höst i kommissionsordförandens årliga tal om tillståndet i unionen.

Omfattande initiativ läggs fram tillsammans med en konsekvensbedömning. Kommissionens avdelningar tar fram färdplaner för planerade konsekvensbedömningar.

Kommissionen skickar varje månad lägesrapporter till de andra institutionerna och en översikt över planerade initiativ fram till årsskiftet.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?