Delovni program Komisije

Delovni program Evropske komisije je namenjen uresničevanju političnih prednostnih nalog, ki jih določi predsednik Komisije. Vsebuje večletni pregled dela ter je deležnikom in drugim institucijam EU v pomoč pri usklajevanju sodelovanja s Komisijo.

Glavne prednostne naloge Evropske komisije za obdobje 2009–2014 so zasnovane na političnih smernicah predsednika Komisije.

Prednostne naloge in cilje za prihodnje leto določi predsednik vsako leto jeseni v svojem govoru o stanju v Evropski uniji (2013, 2012, 2011, 2010).

Komisija vsako leto dopolni svoj delovni program. Glavne prednostne naloge delovnega programa Komisije za leto 2014:

  • ekonomska in monetarna unija
  • pametna, trajnostna in vključujoča rast
  • pravosodje in varnost
  • zunanje delovanje

Komisija mora za izvedbo pomembnih pobud pripraviti oceno učinka. Službe Komisije pripravijo tudi časovnico načrtovanih ocen.

Vsak mesec pošlje Komisija drugim institucijam poročilo o izpolnjevanju delovnega programa in pregled načrtovanih pobud do konca posameznega leta.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Glej tudi
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?