Pracovný program Komisie

Pracovný program Komisie je dokument, v ktorom sa uvádza, ako Komisia plánuje uviesť do praxe politické priority stanovené predsedom Komisie. Poskytuje viacročný prehľad, čím umožňuje zainteresovaným subjektom a ostatným inštitúciám EÚ naplánovať si spoluprácu s Komisiou.

Nosné priority Komisie na obdobie rokov 2014 až 2019 sú ustanovené v politických usmerneniach predsedu Komisie

Priority a ciele na nasledujúci rok sa každú jeseň uvádzajú v správe predsedu o stave Európskej únie.

Hlavné iniciatívy musia byť doplnené o posúdenia vplyvu. Plány realizácie pre plánované posúdenia vplyvu pripravujú jednotlivé útvary Komisie.

Mesačné správy o dosiahnutom pokroku sa spoločne s prehľadom o plánovaných iniciatívach Komisie na daný rok posielajú na vedomie ostatným inštitúciám.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?