Program prac Komisji

Program prac przedstawia plany Komisji dotyczące wprowadzania w życie priorytetów politycznych określonych przez przewodniczącego. Program prac zawiera wieloletni przegląd, który ma pomóc zainteresowanym stronom i innym instytucjom UE w planowaniu ich działań w ramach współpracy z Komisją.

Priorytety Komisji na lata 2009–2014 zostały określone w wytycznych politycznych przewodniczącego.

Przewodniczący określa priorytety i cele na nadchodzący rok w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej wygłaszanym co roku jesienią (orędzia z 2013 r., 2012 r., 2011 r., 2010 r.).

Program prac Komisji jest aktualizowany co roku. Priorytety określone w programie prac Komisji na 2014 r. są następujące:

  • unia gospodarcza i walutowa
  • inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
  • wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo
  • działania zewnętrzne.

Najważniejszym inicjatywom musi towarzyszyć ocena skutków. Dyrekcje generalne Komisji przygotowują „plany działania" dotyczące planowanych prac związanych z oceną skutków.

Comiesięczne sprawozdania z postępów wysyłane są do innych instytucji wraz z przeglądem inicjatyw Komisji planowanych do końca każdego roku.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?