Werkprogramma van de Commissie

In het werkprogramma staat hoe de Commissie de beleidsprioriteiten van de voorzitter gaat uitvoeren. Ook bevat het een overzicht van de plannen voor de volgende jaren ten behoeve van andere EU-instellingen en belanghebbenden.

De algemene prioriteiten van de Commissie voor 2014-2019 worden uiteengezet in de politieke richtsnoeren van de voorzitter

De prioriteiten en doelstellingen voor het komende jaar maakt de voorzitter elk najaar bekend in zijn toespraak "The State of the Union".

Voor initiatieven met een grote draagwijdte is een effectbeoordeling nodig. Per departement maakt de Commissie een planning voor die effectbeoordelingen, de zogenaamde roadmaps.

Maandelijks stuurt zij voortgangsverslagen naar de andere instellingen, samen met een overzicht van de initiatieven die de Commissie heeft gepland tot het einde van elk jaar.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Zie ook
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?