Komisijas darba programma

Darba programmā iztirzāts, kā Komisija plāno praksē īstenot politiskās prioritātes, ko noteicis tās priekšsēdētājs. Tajā sniegts pārskats vairāku gadu perspektīvā, un tas ieinteresētajām personām un citām ES iestādēm palīdz plānot sadarbību ar Komisiju.

Komisijas vispārējās prioritātes 2014.–2019. gadam ir noteiktas Komisijas priekšsēdētāja politiskajās pamatnostādnēs .

Ar nākamā gada prioritātēm un mērķiem Komisijas priekšsēdētājs ik rudeni iepazīstina uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā.

Svarīgākajām iniciatīvām nepieciešams to ietekmes novērtējums. Komisijas dienesti sagatavo rīcības plānus attiecībā uz plānotajiem ietekmes novērtējumiem.

Komisija katru mēnesi pārējām ES iestādēm nosūta progresa ziņojumus un informē par iniciatīvām, ko plānojusi īstenot līdz gada beigām.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?