Clár Oibre an Choimisiúin

Léirítear sa chlár oibre an méid atá beartaithe ag an gCoimisiúin chun na tosaíochtaí polaitiúla atá leagtha amach ag an Uachtarán a chur i bhfeidhm ar bhonn praiticiúil. Tugtar léargas ilbhliantúil ann chun cabhrú le páirtithe leasmhara agus le hinstitiúidí eile an AE a gcuid oibre a phleanáil leis an gCoimisiún.

tosaíochtaí uileghabhálacha an Choimisiúin do na blianta 2014-19 leagtha amach i dtreoracha polaitiúla an Uachtaráin

Leagtar amach na tosaíochtaí agus na cuspóirí don bhliain dár gcionn in aitheasc an Uachtaráin ar Staid an Aontais Eorpaigh gach fómhar.

Ní foláir measúnuithe tionchair a bheith ag gabháil le mórthionscnaimh. Ullmhaíonn ranna an Choimisiúin "treochláir" de na measúnuithe tionchair atá beartaithe.

Cuirtear tuarascála míosúla ar dhul chun cinn chuig na hinstitiúidí eile mar aon le léargas ar na tionscnaimh de chuid an Choimisiúin atá beartaithe go deireadh gach bliana.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?