Komission työohjelma

Komissio esittää työohjelmassaan, kuinka se aikoo muuntaa puheenjohtajansa määrittämät poliittiset painopisteet käytännön toimiksi. Työohjelma sisältää monivuotisen katsauksen tuleviin toimiin, mikä auttaa sidosryhmiä ja muita EU-toimielimiä suunnittelemaan yhteistyötään komission kanssa.

Komission yleiset painopisteet vuosille 2014–2019 on esitetty puheenjohtajan poliittisissa linjauksissa .

Tulevan vuoden painopisteet ja tavoitteet määritellään puheenjohtajan jokasyksyisessä unionin tilaa käsittelevässä puheessa.

Tärkeimpiin komission aloitteisiin täytyy liittää vaikutusten arviointi. Komission pääosastot laativat kaavailtuja vaikutusten arviointeja varten toteutussuunnitelmat.

Komissio antaa kuukausittain muille EU-toimielimille raportin työohjelman toteuttamisesta ja katsauksen kyseiselle vuodelle suunnitelluista komission aloitteista.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.