Komisjoni tööprogramm

Tööprogrammis kirjeldatakse seda, kuidas komisjon kavatseb anda presidendi määratletud poliitilistele prioriteetidele praktilise väljundi. Selles esitatakse mitmeaastane ülevaade, et aidata sidusrühmadel ja teistel ELi institutsioonidel kavandada oma koostööd komisjoniga.

Komisjoni üldeesmärgid aastateks 2014–2019 on sätestatud presidendi poliitilistes suunistes

Järgmise aasta prioriteedid ja eesmärgid tehakse teatavaks presidendi igasügiseses kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus.

Suuremate algatustega peab kaasnema nende mõju hindamine. Komisjoni peadirektoraadid koostavad kavandatud mõjuhindamiste tegevuskavad.

Iga kuu saadetakse teistele institutsioonidele aruanne tööprogrammi täitmise kohta koos ülevaatega aasta lõpuni kavandatud komisjoni algatustest.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?