Работна програма на Комисията

Работната програма на Комисията показва как тя планира да приложи на практика политическите приоритети, определени от нейния председател. В програмата се прави многогодишен обзор, който помага на заинтересованите лица и на останалите европейски институции да планират работата си с Комисията.

Основните приоритети на Комисията за 2014 — 2019 г. са посочени в политическите насоки на нейния председател.

Приоритетите и целите за предстоящата година се посочват в речта на председателя за състоянието на Европейския съюз всяка есен.

Най-важните инициативи трябва да бъдат съпроводени от оценка на въздействието. Отделите на Комисията подготвят пътни карти на планираната работа по оценка на въздействието.

На останалите институции се изпращат месечни доклади за напредъка заедно с обзор на инициативите на Комисията, планирани до края на всяка година.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?