Sammanfattande rapport

Kommissionen tar varje år fram en sammanfattande rapport om föregående års verksamhet.

Den sammanfattande rapporten är det sista steget i kommissionens årliga planerings- och rapporteringscykel.

Efter årsskiftet lägger kommissionen fram en sammanfattande rapport om sin förvaltning. I och med att kommissionen antar rapporten tar den också på sig det politiska ansvaret för avdelningarnas verksamhet. Detta sker på grundval av de förklaringar och förbehåll som direktörerna lämnat i sina årliga verksamhetsrapporter English. Av rapporten framgår också vilka förvaltningsfrågor som måste lösas (i enlighet med de årliga verksamhetsrapporterna) och vilka åtgärder som behöver vidtas för att råda bot på konstaterade brister.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?