Súhrnná správa

Každý rok Komisia vypracováva súhrnnú správu výsledkov v oblasti riadenia za predchádzajúci rok.

Toto je posledné štádium cyklu ročného strategického plánovania, programovania a podávania správ Komisie.

Po skončení kalendárneho roka Komisia predstavuje súhrn dosiahnutých výsledkov. Komisia prijatím tejto súhrnnej správy preberá celkovú politickú zodpovednosť za riadiacu prácu svojich generálnych riaditeľov a vedúcich útvarov, pričom vychádza z vyhlásení a výhrad, ktoré uviedli vo vlastných výročných správach o činnosti English. V správe sa takisto určujú kľúčové riadiace problémy, ktoré je potrebné riešiť (podľa výročných správ o činnosti), a definujú línie opatrení zameraných na riešenie určených nedostatkov.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?