Sprawozdanie podsumowujące

Każdego roku Komisja sporządza sprawozdanie podsumowujące osiągnięcia w zakresie zarządzania w poprzednim roku.

Sporządzenie sprawozdania podsumowującego stanowi ostatni etap rocznego cyklu planowania, programowania i sprawozdawczości realizowanego przez Komisję.

Po zakończeniu roku Komisja przedstawia podsumowanie osiągnięć w zakresie zarządzania. Przyjmując to sprawozdanie, Komisja bierze na siebie odpowiedzialność polityczną za wyniki zarządzania osiągnięte przez dyrektorów generalnych i szefów służb w oparciu o poświadczenia wiarygodności i zastrzeżenia przedstawione przez nich w rocznych sprawozdaniach z działalności English. W sprawozdaniu wskazuje się również najważniejsze problemy związane z zarządzaniem, które należy rozwiązać (określone w rocznych sprawozdaniach z działalności), i wyznacza się kierunki działań w celu usunięcia wskazanych niedociągnięć.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?