Ir-Rapport ta' Sintesi

Kull sena l-Kummissjoni tipproduċi rapport ta' sintesi dwar il-kisbiet fil-ġestjoni tas-sena ta' qabel.

Dan hu l-aħħar stadju tal-ippjanar annwali tal-Kummissjoni, iċ-ċiklu tal-ipprogrammar u r-rappurtar.

Wara li tispiċċa s-sena, il-Kummissjoni tippreżenta sintesi tal-kisbiet fil-ġestjoni. Bl-adozzjoni ta’ dan ir-rapport, il-Kummissjoni tassumi r-responsabbiltà politika tagħha għall-ġestjoni mid-Diretturi-Ġenerali u l-Kapijiet tas-Servizz tagħha, fuq il-bażi tal-assigurazzjonijiet u r-riżervi magħmula minnhom fir-rapporti annwali tal-attività English tagħhom. Ir-rapport jidentifika wkoll kwestjonijiet ta' ġestjoni prinċipali li għandhom jiġu indirizzati (kif identifikati fir-rapporti annwali ta' attività) u jiddefinixxi linji ta' azzjoni biex jissolvew il-problemi identifikati.

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 
Ara wkoll
Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?