Apibendrinamoji ataskaita

Kasmet Komisija parengia apibendrinamąją ataskaitą, kurioje apžvelgia praėjusių metų valdymo rezultatus.

Tai paskutinis Komisijos metinio planavimo, programavimo ir atskaitomybės ciklo etapas.

Metams pasibaigus Komisija apibendrina valdymo rezultatus. Priimdama šią ataskaitą, Komisija prisiima visą politinę atsakomybę už generalinių direktorių ir tarnybų vadovų vykdomą valdymą, remdamasi jų metinėse veiklos ataskaitose English pateiktais patikinimais ir išlygomis. Ataskaitoje taip pat nurodomi svarbiausi spręstini valdymo klausimai (kaip nurodyta metinėse veiklos ataskaitose) ir apibrėžiamos veiklos kryptys, kad būtų pašalinti nustatyti trūkumai.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?