Tuarascáil Chumaisc

Gach bliain cuireann an Coimisiún tuarascáil chumaisc le chéile maidir le mórghníomhartha bainistíochta na bliana roimhe sin.

Is é seo an chéim dheiridh de thimthriall bhliantúil pleanála, cláraithe agus tuairiscithe an Choimisiúin.

Tar éis dheireadh na bliana, cuireann an Coimisiún an tuarascáil chumaisc de mhórghníomhartha bainistíochta i láthair. Trí ghlacadh leis an tuarascáil sin, glacann an Coimisiún freagracht pholaitiúil iomlán as bainistiú a chuid Ard-Stiúrthóirí agus cinn seirbhíse, bunaithe ar a gcuid deimhnithe agus a gcuntar mar atá leagtha amach ina dtuarascálacha bliantúla gníomhaíochta English. Sainaithnítear freisin sa tuarascáil mórcheisteanna bainistíochta nach mór dul i ngleic leo (mar atá sainaitheanta sna tuarascálacha bliantúla gníomhaíochta) agus sainítear línte gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar laigí sainaitheanta.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?