Koondaruanne

Igal aastal koostab komisjon koondaruande eelmise aasta juhtimistulemuste kohta.

See on komisjoni iga-aastase planeerimise, programmitöö ja aruandluse tsükli viimane etapp.

Pärast aasta lõppu esitab komisjon juhtimistulemuste koondaruande. Kõnealuse aruande vastuvõtmisega võtab komisjon üldise poliitilise vastutuse oma peadirektorite ja talituste juhatajate juhtimistegevuse eest, toetudes nende iga-aastastes tegevusaruannetes English esitatud kinnitustele ja reservatsioonidele. Aruandes kirjeldatakse ka peamisi lahendust nõudvaid haldustegevusega seotud probleeme, mis on välja toodud iga-aastastes tegevusaruannetes, ning määratakse tegevussuunad tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?