Συγκεφαλαιωτική έκθεση

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει μια συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τα επιτεύγματα της προηγούμενης χρονιάς.

Αυτό είναι το τελικό στάδιο του ετήσιου κύκλου προγραμματισμού και υποβολής εκθέσεων που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακεφαλαιώνει τα διοικητικά επιτεύγματα της προηγούμενης χρονιάς. Εκδίδοντας την έκθεση αυτή, αναλαμβάνει τη συνολική πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση που επιτέλεσαν οι γενικοί διευθυντές και οι προϊστάμενοι των διοικητικών της υπηρεσιών, έχοντας ως βάση τις διασφαλίσεις και τις επιφυλάξεις που αυτοί διατύπωσαν στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων English τους. Η συγκεφαλαιωτική έκθεση προσδιορίζει επίσης τα κυριότερα διοικητικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν (σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων) και καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εξάλειψη των αδυναμιών που εντοπίστηκαν.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;