Обобщителен доклад

Всяка година Комисията съставя обощителен доклад за управленските постижения през изминалата година.

Това е последният етап от годишния цикъл на планиране, изпълнение и докладване.

След края на годината Комисията представя синтез на управленческите постижения. Чрез приемането на този обобщаващ доклад Комисията поема обща политическа отговорност за управлението на своите генерални директори и ръководители на служби въз основа на изразените от тях уверения и резерви в годишните отчети за дейността English. В доклада се идентифицират също така важни управленчески въпроси (посочени в годишните отчети за дейността) и слабости и се определят начини за справяне с тях.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?