Strategisk planerings- och rapporteringscykel

Kommissionen planerar och rapporterar om sitt arbete enligt en årlig strategisk planerings- och rapporteringscykel.

Cykeln består av följande huvudmoment:

  • I kommissionsordförandens årliga tal om tillståndet i unionen fastställs prioriteringarna och de strategiska målen för det kommande året.
  • Kommissionen tar fram sitt arbetsprogram för året i dialog med Europaparlamentet.
  • Även de övriga EU-institutionerna och de nationella parlamenten kommenterar programmet.
  • Kommissionens avdelningar (generaldirektorat) tar fram förvaltningsplaner med tydliga mål och indikatorer för övervakning och redovisning för att visa hur de tänker bidra till kommissionens prioriteringar.
  • Kommissionsavdelningarna gör en konsekvensbedömning av alla viktiga lagförslag och andra initiativ för att analysera deras potentiella ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter.
  • Förteckningar över planerade och antagna kommissionsinitiativ  uppdateras varje månad och skickas till de andra EU-institutionerna för att hjälpa dem att planera sin verksamhet.
  • I slutet av budgetåret tar varje avdelning fram en årlig verksamhetsrapport om hur man har lyckats uppnå sina mål.
  • Avdelningarnas rapporter sammanställs i en sammanfattande rapport  som överlämnas till Europaparlamentet och ministerrådet.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?