Strateško načrtovanje in oblikovanje programov

Strateško načrtovanje in oblikovanje programov je vsakoletni ciklus načrtovanja dela Evropske komisije in poročanja o rezultatih.

Posamezne faze ciklusa so:

  • Govor o stanju v Evropski uniji: predsednik Komisije določi prednostne naloge in strateške cilje za prihodnje leto.
  • Delovni program Komisije za tekoče leto: Komisija ga pripravi na podlagi usklajevanj z Evropskim parlamentom.
  • Pri pripravi programa sodelujejo tudi druge institucije EU in parlamenti držav članic.
  • Načrti upravljanja služb Komisije (generalnih direktoratov): službe predstavijo način uresničevanja prednostnih nalog Komisije ter določijo jasne cilje in kazalnike za spremljanje dejavnosti in poročanje.
  • Ocena učinka: službe Komisije jo izvedejo za vse glavne zakonodajne predloge in pobude politik, pomeni pa analizo verjetnih ekonomskih, okoljskih in socialnih učinkov predlogov.
  • Seznam načrtovanih pobud Komisije in seznam sprejetih pobud Komisije: Komisija seznama sproti ažurira in pošlje drugim institucijam EU, da bi laže načrtovale svoje dejavnosti.
  • Letno poročilo o dejavnostih: vsaka služba Komisije ob koncu proračunskega leta oceni svojo uspešnost pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev.
  • Komisija vsa poročila svojih služb združi v zbirno poročilo in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu EU.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Glej tudi
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?